FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning15/06/2022

Husrannsakan - när man förut innehaft olagliga tillgångar

Hej, jag odlade cannabis i min lägenhet för ett år sedan och polisen knackade på och tog mig och gjorde en husrannsakan. Idag är jag ren och gör inget olagligt men är konstant stressad av tanken att dom ska komma igen och knacka på och göra en husrannsakan igen. Frågan är då om dom får komma hem till mig och göra en husrannsakan igen? Med kanske misstanke att jag fortfarande odlar eller brukar narkotika?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Polis får genomföra en husrannsakan om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts och om det misstänkta brottet kan leda till fängelse (28 kap. 1 § Rättegångsbalken). Det är väldigt lågt ställda krav på när en husrannsakan får göras. Om de misstänker att du odlar cannabis igen finns det en möjlighet att polisen kan göra en husrannsakan igen. 

Polisen måste dock också agera på ett proportionerligt sätt. Husrannsakan får endast beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte  (28 kap. 3 a § Rättegångsbalken). Detta bedöms vanligtvis av en åklagare eller förundersökningsledare. Husrannsakan är en väldigt invasiv åtgärd. Att polisen en gång har funnit cannabis hos dig tidigare (och att de således inte har någon aning om det finns cannabis/annan narkotika i ditt förvar) är sannolikt inte nog för att åtgärden ska uppväga det intrång som görs i ditt hem. Om det finns en konkret misstanke grundat på beteende från din sida kanske det skulle vara proportionerligt, men inte vetskapen om att du en gång i tiden odlade cannabis i lägenheten. 

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänlig hälsning, 

Liv StålhammarRådgivare