Husrannsakan hos inneboende

Hej

Jag undrar om polisen vid husrannsakan har rätt att gå igenom hela lägenheten.

Jag har inneboende som hyr ett rum som var orsaken till husrannsakan.

De gick även igenom mitt rum 2 gånger, som inneboende inte har tillträde till.

Jag fick inte lämna mitt rum under 2,5 timmar.

Jag känner mig ganska kränkt av deras agerande.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om husrannsakan

Regler om husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). För att en husrannsakan ska kunna utföras måste det finnas anledning att anta att ett brott har begåtts. Det måste dessutom vara ett brott som har fängelse i straffskalan (28 kap. 1 § RB).

En husrannsakan innebär att hus, rum eller slutet förvaringsställe (exempelvis förråd eller bil) söks igenom. Syftet är att leta efter föremål som kan tas i beslag, till exempel sådant som kan bara av betydelse för utredningen av brottet eller föremål som är del av brottslig verksamhet.

Förordande om husrannsakan meddelas som huvudregel av undersökningsledare, åklagaren eller rätten (28 kap. 4 § RB).

Vart får husrannsakan ske?

Vart en husrannsakan får ske i det enskilda fallet beror på vad som står i förordandet, alltså vad som har beslutats av åklagare, undersökningsledare eller rätten. Ofta sker husrannsakan i en persons bostad, men det krävs inte att den är folkbokförd på adressen. Det krävs dock i allmänhet att personen som husrannsakan sker hos har i princip oinskränkt tillgång till utrymmet för att husrannsakan ska anses äga rum "hos" denne och inte hos någon annan.

Husrannsakan får företas som annan än den som är skäligen misstänkt endast om brottet begåtts hos hen, om den misstänkte gripits får eller om det finns s.k. synnerligen anledning (väldigt speciella skäl) att anta att man vid rannsakning kommer finna föremål som kan tas i beslag eller att man kommer finna föremål som är en del av brottslig verksamhet (se 28 kap. 1 § 2 st. RB).

Sammanfattande kommentar

Om ett förordnande om husrannsakan har lämnats, och att denna ska ske hos en person får "hos" personen får anses de utrymmen i bostaden som den inneboende har oinskränkt tillgång till. Husrannsakan behöver alltså inte enbart begränsas till den inneboendes rum. Ska husrannsakan företas hos någon annan som inte är skäligen misstänkt för brott, får detta ske om brottet har begåtts i dennes bostad, om den misstänkte gripits i dennes bostad eller om det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag etc.

Emilia NordströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo