Husbil med fuktskada – hur ser chansen ut i en tvist?

2017-08-16 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte en husvagn av en privat person och när vi kom hem med vagnen städade vi den och då upptäcktes en fuktskada på väggen bakom en gardin, säljaren sa inget om att fukt kunde finnas, vi har sakt att vi vill häva köp men säljaren tycker att jag har haft chans att se över vagnen innan köp. Hon vill inte häva köp. Har vi någon chans i en tvist? Skadan är ju så stor så den borde även hon vetat om funnits.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga och för att du använt dig av vår expresstjänst.

Kortfattat svar

Min bedömning – med beaktande av de uppgifter du har lämnat – är att dina chanser i en tvist ser goda ut. Du bör dock iaktta relevanta åtgärder som t.ex. reklamera husvagnen till säljaren.

Rekommendation

Jag råder dig att ta kontakt med vår juristbyrå. De kan hjälpa dig ytterligare i det här fallet och dessutom kan de ge dig goda råd på hur du bör agera i det forsatta skeendet. Dessutom hjälper de till med att kontakta säljaren. Min erfarenhet är att viljan att lösa problem ofta ökar drastiskt om ena parten redan på ett tidigt stadie tar hjälp av juridiskt biträde. Dessutom minimerar man risken att man agerar på ett felaktigt sätt som man själv får stå för längre fram. Du kommer enklast i kontakt med juristbyrån på info@lawline.se

Genomgång av relevanta regler och omständigheter i ditt fall

Du har gjort köpet av en annan privatperson. Jag förmodar att även du har agerat i form av privatperson. Det skulle isåfall innebära att köplagen blir tillämplig lag i det här fallet.

Du har alltså köpt en husvagn som haft en fuktskada. Eftersom att ni av allt att döma inte har avtalat om att husvagnen ska ha fuktskadan är husvagnen felaktig. En fuktskadad husvagn avviker i regel från vad man som köpare har fog att förutsätta. 17 § köplagen

Man får dock endast som köpare åberopa sådant som man inte känt till vid köpet. Det finns ingen generell undersökningsplikt, men om en köpare har undersökt varan så får köparen inte åberopa fel som borde ha upptäckts. Detta gäller även om säljaren har påtalat att köparen borde undersöka varan, men köparen trots detta inte har undersökt varan. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder, typiskt sett vetat om felet men inte sagt något. 20 § köplagen

Det framgår inte om du har undersökt husvagnen eller om säljaren sagt åt dig att göra detta. Inte heller framgår det om fuktskadan var av sådan karaktär att du borde ha upptäckt den när/om du undersökte husbilen. Jag får anta att så inte är fallet.

För att du ska få åberopa felet mot säljaren krävs att varan var felaktig när du tagit hand om varan. Alltså i ditt fall måste husvagnen haft fuktskadan när du tog hand om husbilen. Du har bevisbördan för detta, men beviskravet (dvs, hur strängt krav på bevisning som krävs) varierar. 20 § köplagen

Typiskt sett är väl händelseförloppet relativt långsamt vid fuktskador och är då fuktskadorna omfattande bör det relativt enkelt gå att bevisa att de fanns där vid riskövergången. Dvs. när du tog hand om husvagnen.

Om du alltså kan bevisa att husvagnen är felaktig, att den var så redan vid ditt köp och att du inte borde ha upptäckt fuktskadan får du göra påföljder gällande förutsatt att du reklamerar inom skälig tid. Vad som är skälig tid är svårt att svara exakt på, men det bör göras så snart som möjligt. 32 § köplagen. Ett exempel på en reklamation kan se ut finner du här.

Möjliga påföljder i ditt fall är avhjälpande (dvs. reparation), prisavdrag, hävning. Alla dessa påföljder kan krävas i kombination med skadestånd om du har drabbats av några kostnader tillföljd av att husvagnsköpet varit felaktigt. 30 § köplagen

Primärt ska avhjälpande ske. Dvs. säljaren av husvagnen ska ges chansen att åtgärda mögelskadan. 34 § köplagen

Går det inte eller om säljaren inte gör detta inom skälig tid kan du därefter häva köpet eller kräva prisavdrag. Då ska du antingen få pengarna tillbaka mot att säljaren får husvagnen. Eller att du får pengar tillbaka som motsvarar husvagnens värde i felaktigt skick mot det som du först betalade. 37–39 § köplagen

Skadestånd ska du få som ovan nämnt om du har drabbats av några kostnader tillföljd av att husvagnen varit fuktskadad. Det finns vissa möjligheter för säljaren att undgå detta, men det är inget jag går in på närmare här. 40 § köplagen

Du har en skyldighet att begränsa dina skador. I detta ligger en vårdplikt om husvagnen. Du ska undvika att skadorna blir värre än vad de redan är. Gör du inte det riskerar du få stå för dessa kostnader själv.70–73 § köplagen

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1387)
2021-07-29 Fel i husvagn, köparens rättigheter
2021-07-29 Fel i husvagn
2021-07-28 Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (94351)