Husbil av fel årsmodell

2016-02-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag och min man köpte förra veckan en husbil på Blocket. Den den annonserades som en 2001 årsmodell av en person med företag (näringsidkare). I bilens servicebok noterar vi nu att bilen är uttagen 1999. Vi vill häva köpet, är det möjligt? Mvh- See more at: http://lawline.se/answers/fel-arsmodell-vid-kop-av-bil#sthash.m5htz8tR.dpuf
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom husbilen av en näringsidkare sålts till dig i din egenskap av konsument gäller konsumentköplagen (1990:932) (se 1 § nämnda lag). Detta innebär i förhållande till det länkade svaret ingen materiell skillnad då avvikelser från uppgifter i annonser och annat marknadsföringsmaterial även enligt konsumentköplagen kan utgöra fel i köprättslig mening (se 19 § konsumentköplagen (1990:932)). Vad som däri sagts kan således, med undantag för vilka regler som äger tillämpning, överföras till här behandlat fall. Avvikelsen skall ha förelegat vid avlämnandet och då inte ha varit känd för köparen, vilken måste företa reklamation inom skälig tid från det att felet upptäcktes för att inte gå förlustig sin rätt att göra gällande påföljd (se 20 och 23 §§ berörd lag).


Avseende påföljdsvalet torde föga tvivel föreligga om att avhjälpande och omleverans vore förenat med praktiska svårigheter och med största sannolikhet hade inneburit väsentlig olägenhet för köparen (jfr 26 § berörd lag). Av detta skäl bör endast prisavdrag eller hävning komma ifråga (se 27 och 28 §§ berörd lag). För att sistnämnda påföljd skall kunna krävas fordras att felet är av väsentlig betydelse för köparen, vilket är aningen svårbedömt (se 29 § berörd lag). Att felet inte upptäckts före köpet talar för att avvikelsen inte är av större vikt då den annars bort ha upptäckts. Detta beror dock på hur ingående företagen undersökning varit, varför något definitivt svar i frågan inte kan ges. Möjligheten att häva är således ytterst avhängig felets betydelse.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1207)
2021-05-07 Gäller konsumentköplagen för bilar?
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?

Alla besvarade frågor (92043)