Hus på ofri grund

2020-08-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag äger ett hyreshus med ett gårdshus.Kan jag skriva ett samägarrättsavtal så min son äger gårdshuset och jag äger hyreshuset.Jag vill kunna sälja huvudbyggnaden framöver men jag vill att gårdshuset skall ägas av min son även om någon annan äger huvudbyggnaden.Renovering och skötsel skall var och en stå för.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Avtal om att gårdshuset ska ägas av din son

Det lättaste sättet att åstadkomma att din son äger gårdshuset medan du äger huvudbyggnad med tillhörande tomt är att skriva ett avtal, antingen ett gåvobrev eller ett köpeavtal, där det framgår att din son äger gårdshuset. På så vis blir den lös egendom (med andra ord ett så kallat hus på ofri grund"/ hus på annans mark). I och med detta faller det sig även naturligt att skötseln tillfaller vardera ägare. För att försäkra er ytterligare om att din son får ha stugan på tomten och eventuellt även nyttja delar av tomten så kan det vara bra att skriva ett nyttjanderättsavtal, det vill säga ett avtal som ger din son rätt att nyttja den del av fastigheten som stugan står på även efter en eventuell försäljning.

Sammanfattning

För att din son ska äga gårdshuset är det bäst att skriva ett gåvobrev eller ett köpeavtal där det framgår att han är ägare. Utöver det är det bra att skriva ett nyttjanderättsavtal för att säkerställa att ingen framtida ägare motsätter sig att han nyttjar delen av fastigheten där huset står.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och om du skulle behöva hjälp med att upprätta korrekta avtal kan jag rekommendera vår avtalstjänst som du hittar här.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2013)
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?

Alla besvarade frågor (88413)