Hus på arrenderad mark som gåva till barnbarn.

2018-01-20 i Gåva
FRÅGA
Hej! Mina föräldrar är gifta och äger ett fritidshus men arrenderar marken. Dom vill nu skänka huset till min son, alltså deras barnbarn. Ska det ske genom gåvobrev? Vi är 3 syskon och med tanke på arvsrätt så undrar vi om det är möjligt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar äger fritidshuset men att de inte äger marken som huset står på. Att de hyr marken. Samt att dina föräldrar vill skänka huset till din son, deras barnbarn, just nu. Detta regleras både i Jordabalken (JB), Lag angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen) och även i Ärvdabalken (ÄB) eftersom du även undrar hur gåvan kan påverka arvet.

Att ge huset i gåva
Huset som står på arrenderad mark kommer att beaktas som lös egendom eftersom huset inte uppfyller kraven för fast egendom i 1 kap. 1 § JB. Det krävs att det är samma ägare till huset som till tomten, vilket det inte är här. Det innebär att huset kommer att beaktas som en lös egendom. Det innebär även att reglerna i gåvolagen kan bli aktuell.

Gåvor av lös egendom har inga speciella formkrav, vilket innebär att huset egentligen bara kan ges utan ett gåvobrev. Ett löfte om en gåva är således inte heller bindande. Utan det räcker med att din son får huset. Dock krävs det för sakrättsligt skydd att din son får fullständig och varaktig besittning av huset. Det innebär att din son måste få nycklarna, stå på lagfarten osv. Att det framgår att det är hans hus.

Huset kan även ges via eller med ett gåvobrev. Det blir då ännu tydligare att huset ska tillfalla honom och att det är hans hus. Med ett gåvobrev kommer huset bli hans, sakrättsligt, direkt när gåvobrevet upprättas och det krävs inte att han har fått besittning av huset. Ett gåvobrev är ett bindande löfte om att din son ska få huset (1 § gåvolagen). Eftersom det är ett hus kan det vara bra att ett gåvobrev skrivs i fall det skulle uppkomma en tvist senare. Det, eftersom det är en lös egendom, finns inga formkrav för gåvobrevet (1 § gåvolagen).

Viktigt att tänka på är att eftersom huset står på arrenderad mark så måste markägaren underrättas samt ge sitt samtycke till att ni byter ägare av huset. Markägaren måste eventuellt även ges en möjlighet att lösa in huset mot en skälig summa, detta gäller bara om hyrestiden för marken är begränsad till en viss tid. Din son måste även överta de skyldigheter som dina föräldrar har gentemot markägaren (10 kap. 7 § JB). Ni borde även anmäla ägarbytet till Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

Kommer arvsrätten ha betydelse?
Det finns inte direkt något som kommer att hindra att huset ges som gåva till din son. Men eftersom det är en bröstarvinge som får huset, kommer det föreligga en presumtion att huset ges som ett förskott på arvet. Viket innebär att sen när arvet väl ska fördelas kommer huset värde att räknas med i kvarlåtenskapen, så att det blir ett fiktivt belopp i vad alla barn ska få ut. Värdet på huset kommer sen att avräknas från den delen du eller din son skulle få. Vilket innebär att du och din son kan få ut mindre i arv (6 kap. 1 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (766)
2022-01-20 Får man ge bort aktier i ett företag som visat minusresultat?
2021-12-30 Finns det en gräns för hur mycket pengar man kan ge i gåva?
2021-12-28 Är det fråga om en gåva när givaren kräver betalt? Och vad gäller vid kvittning?
2021-12-17 Hur gör jag för att ge en gåva till mina barn?

Alla besvarade frågor (98701)