Huruvida nordisk praxis har betydelse för svenska domstolarnas bedömning?

2018-10-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! En advokatbyrå hänvisar till att de vunnit ärenden i Norge och Finland tror jag det var medan det finns en EU dom som går emot. Hur kan dessa utfall påverka ett ev civilrättsligt mål i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett civilrättslig mål i Sverige utgår först och främst från gällande rätt i Sverige. EU-rätten har företräde framför svensk rätt och kan i betydande utsträckning åberopas direkt av svenska domstolar likt nationell lag. EU-domstolens avgöranden är viktiga och vägledande för att visa medlemsländerna hur reglerna ska tillämpas. EU-domstolen har därför högsta tolkningrätt.

Nordisk praxis har en mycket begränsad betydelse till hur svenska domstolar ska döma men det kan vara värt att läsa hur dessa domar är resonerade. I och med att Norge inte är medlem i EU, saknar EU-domstolens avgörande betydelse vid bedömningen. Finland är däremot bundna av EU-domstolens praxis i samma utsträckning som Sverige vilket kan vara intressant i ditt fall gällande hur domstolen har resonerat.

Med vänlig hälsning

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (871)
2019-04-11 Yrkande om inhibition
2019-04-08 Kan jag neka polisen urinprov?
2019-03-30 När har den tilltalade rätt till offentligt försvarare vid brottmål?
2019-03-30 Stämningsmannadelgivning och spikning

Alla besvarade frågor (67937)