FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess12/11/2017

Huruvida man kan få tillgång till handlingarna när en kollega blir avskedad av en myndighet.

Hej, jag har en fråga som berör sekretess, alternativt nekande av att delge offentliga kommunala handlingar.

Följande har inträffat. En kollega på en kommunal arbetsplats blev avstängd med omedelbar verkan. Utredning tillsattes av ett externt företag. Tiden gick och informationen till övrig person skedde/ har inte skett och veterligen inte till den anklagade heller, den ända information som delges till övrig personal är att utredning sker om jäv.

I augusti valde efter 3 månaders utredning den anställde på en kommun att säga upp sig.

I princip ingen information har givits till dom övriga anställd över vad som skett och vad som förelåg denna avstängning, det ända som informerats från ledningen är att det handlar om jäv.

Min fråga är den, om den anställde nu sagt upp sig så borde dessa handlingar dvs anmälan som igång satte det hela samt den utredning som är gjord vara offentligt material, vilket gör att vi andra har möjlighet att ta del av både anmälan och utredningen.

Är anmälan och utredningen offentligt material som vem som helst kan begära ut?

Om inte, kan man som arbetsgivare hänvisa till sekretess och där med neka tillträde till material?

Lawline svarar

Hejsan! Detta är en ganska komplex fråga och jag ska försöka besvara den så gott jag kan.

Din kollegas situation
Om det är en kommunal myndighet betyder det att beslut som dessa gör måste delges personen i fråga enligt 17 och 21 §§ förvaltningslag. M.a.o så skulle din kollega få ta del av handläggningen eftersom kollegan är en part i utredningen. Det kan dock begränsas enligt offentlighet och sekretesslagen 10kap 3§, om utredningen på något sätt skulle skadas pga att din kollega skulle få reda på detta.

Jag kan tyvärr inte bedöma detta eftersom jag vet inte vad utredningen handlar om. Det står dock klart att det får endast begränsas om det är av "synnerlig vikt" att uppgifterna inte röjs till din kollega. Det är därmed ganska stora krav för att uppgifter om utredningen inte får delges till din kollega.

Beslutet om att stänga av din kollega med omedelbar verkan kunde din kollega överklaga. Kolegan borde ha givits ett formulär med beslutet om hur en bör gå till väga om en vill överklaga beslutet, 21§ förvaltningslag. Där skulle kollegan kunnat få beslutet prövad av allmän förvaltningsdomstol.

Angående allmänna handlingar och sekretess
När det gäller allmänna handlingar så utgår vi från att alla allmänna handlingar är offentliga och alla ska kunna ta del av detta.

Sedan finns det olika grunder för vad som ska kunna sekretessbeläggas enligt tryckfrihetsförordningen 2kap 2§ 1st. Under punkt 6, stadgas det att sekretess kan ges pga skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Detta kan överskådas i kapitel 22-40 i offentlighet och sekretesslagen (lista över kapitlen). Där står vad som kan omfattas av sekretess. Eftersom jag inte vet vad utredningen handlar och vilket område det rör så kan jag tyvärr inte bedöma om handlingarna bör vara offentliga eller inte men det kan vara bra att skumma igenom och titta på kapitlen om du ser något som kan vara relevant.

Vad kan du göra
Om en myndighet nekar dig för att ta del av en handling så kan du överklaga beslutet (6kap 7§ 1st 1p offentlighets- och sekretesslagen). Då kan du få prövat om handlingen borde vara allmän handling eller inte av allmän förvaltningsdomstol. Där kommer domstolen få ta del av utredningen och kan därmed avgöra om utredningen och handlingarna bör vara sekretessbelagda eller inte. Myndigheten ska också förse dig med information om hur du ska överklaga!

Du kanske inte fick allt svar eftersom vi inte vet all information men jag hoppas jag kunnat hjälpa dig förstå situationen lite mer!

Allt gott och ha en trevlig söndag!

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”