FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter26/06/2022

Hur vet man vilken kommuns socialtjänst som har ansvar för ett ärende?

Hej, Orosanmälan på ett syskon inkommer i en kommun där barnet nu är folkbokfört- men ett annat syskon i familjen har ett pågående ärende sedan länge i en annan kommun som ännu inte begärt överflytt av ärendet. Vem hanterar syskonets anmälan - en helt ny socialtjänst i nya kommunen eller den kommun där det finns pågående ärende?

Lawline svarar

 

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det avgörande när man bestämmer vilken kommuns socialtjänst som ansvarar för en viss person är vilken som är denna person bosättningskommun. Detta bestäms genom att antingen se vart personen är stadigvarande bosatt eller till vilken kommun som hen har starkast anknytning till (Socialtjänstlagen 2 a kap. 3 §). Utifrån informationen i frågan är det svårt för mig att göra denna bedömning men om man antar att barnet är stadigvarande bosatt i den kommun där hen nu är folkbokförd skulle i sådant fall denna kommun vara ansvarig för att hantera orosanmälan. 

Du hade gärna fått skriva till oss på nytt med mer information om vart barnet nu är stadigvarande bosatt, om hen flyttat runt mycket mellan olika kommuner och vilken koppling barnet har till den kommunen där hens syskon nu har ett pågående ärende. Till exempel vilka vän- och familjekopplingar som hen har till denna kommun. Detta skulle hjälpa mig att bedöma huruvida hen i själva verket har en starkare anknytning till den kommun där hen inte är folkbokförd. 

Hoppas att detta hjälpte dig och som sagt får du gärna återkomma på nytt!

Med vänlig hälsning, 

Isaac JurisRådgivare