Hur vet man vem som är tillståndsmyndighet för hållande av katt?

2015-12-22 i Myndigheter
FRÅGA
Tillståndsplikt för viss djurhållning? Hej, Undrar vilka lagar är det som gäller för djurhållning av en sällskapsdjur (katter) i cafe/restaurangbranschen (katt/cafe) ? Vad jag förstår :Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer?Stämmer detta? Med andra ord är det inviduelt?Tack för Svar,
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

När det gäller att hålla katt så krävs det tillstånd om man håller över ett visst antal katter, har kattpensionat mm. Lite förenklat kan man säga att om man yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot katter för förvaring eller utfodring ska söka tillstånd. Tillståndskravet framgår av DFS 2005:5 saknummer L 120, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur, som du hittar här. I 5 § hittar du vad som anses som större omfattning när det gäller katter.

Jag förstår inte riktigt av din fråga vad det är du tänker på där med café och katter, men jag tolkar det som att du på något vis vill ha ett café där du även har katter?

När det gäller caféverksamhet krävs det registrering och i vissa fall tillstånd (det beror på omfattning mm). Din kommun kan hjälpa dig vidare där med vad som krävs för det du tänkt, och om det ens är möjligt. Det är ganska stränga krav när det gäller livsmedelshantering, och beroende på hur du tänkt dig kan det vara så att det inte är möjligt att förena dina två ideer. Livsmedelsverket har enkel och lättförståelig översiktsinformation på sin webbplats med.

När det gäller tillsynsmyndighet, så jag antar att det du kopierat om att tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer är ur 16 § djurskyddslagen om tillståndsplikt för viss djurhållning? Skrivelsen, att regeringen utser tillsynsmyndighet eller tillståndsprövningsmyndighet är vanligt förekommande och finns i ett stort antal lagar. Det innebär dock inte att regeringen från fall till fall/individuellt bestämmer tillsynsmyndighet och att man måste fråga regeringen vem som har tillsyn. Utan i samtliga fall där det finns en sådan skrivning finns det kompletterande regelverk där den utsedda kontrollmyndigheten finns angiven. När det gäller tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen är det Länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet (och även tillsynsmyndighet), vilket framgår av 32 b § i Djurskyddsförordningen.

Hoppas att du fick svar på dina frågor, och att du med ledningen av svaren kan söka vidare information om exakt vilka regleringar och lagar som blir tillämpliga för just din verksamhetside.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (373)
2020-11-30 Myndighetsbeslut
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd

Alla besvarade frågor (86837)