Hur vet man att det är enskild egendom?

FRÅGA
Det jag ville veta var man kan hitta att det är enskild egendom
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom definieras i 7 kap. i äktenskapsbalken. I 2 § står vad enskild egendom är.

Det finns flera sätt egendom kan bli enskild. För det första kan egendom bli enskild genom ett det skrivs så i ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord upprättas av båda makarna och ska vara skriftligt och registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). För det andra kan egendom bli enskild genom att en av makarna fått egendom i gåva, testamente eller arv med villkoret att den ska vara enskild. För det tredje kan egendom bli enskild om den erhållits genom diverse försäkringar. För det fjärde blir egendom som fåtts istället för enskild egendom enskild.

För att veta om egendomen är enskild behöver du alltså antingen kolla om det finns något äktenskapsförord eller ta reda på hur och under vilka omständigheterna maken eller makan fick egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82589)