FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/06/2020

Hur vet jag om jag har blivit anställd?

Hej,

Jag fick ett jobb erbjuden av kommunen och tackade ja till det. Men rektorn mailade över ett anställningsavtal utan underskrift och menade att hon lämnar tillträdesdatumet blankt om jag har möjlighet att börja tidigare (har tre månaders uppsägningstid på mitt nuvarande jobb)

Min fråga då blir är anställningsavtalet giltigt?

Har även mejl där hon tyder att jag har fått jobbet. Har sagt upp mig från mitt nuvarande jobb.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar generellt om arbetsrätt och i synnerhet om huruvida du har blivit anställd av en arbetsgivare. På det området gäller den svenska avtalsrätten, som delvis finns i avtalslagen (AvtL). Arbetsrättsligt gäller i huvudsak lagen om anställningsskydd (LAS). Resten består av avtals- och arbetsrättsliga principer som inte står i lagen men utgör en del av juridiken.

Du kan ingå avtal formfritt

Enligt svensk avtalsrätt kan du i regel ingå ett avtal hur du och din avtalspart vill. Ni kan välja mellan att ingå det skriftligt, muntligt och konkludent. Att ingå ett avtal genom konkludent handlande är att agera såsom att det fanns ett avtal mellan er.

För att ingå ett avtal på något av de sätten krävs det att det finns ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Ett erbjudande är ett anbud. Ditt svar kan vara antingen en accept eller ett nekande, beroende på hur du svarar. Du skriver att du tackade ja, alltså accepterade du anbudet. Det finns ett giltigt avtal mellan er.

Du behöver veta tillträdesdatum

Det finns som sagts inget krav på ett skriftligt avtal, men arbetsgivaren ska inom en månad efter tillträdet ge arbetstagaren viktig information om anställningen (6 c § första stycket LAS). Sådan information får arbetstagaren ofta i form av ett skriftligt anställningsavtal. Ett sådant anställningsavtal bör i regel innehålla (6 c § andra stycket LAS):

Arbetstagarens namn och personnummer, arbetsgivarens namn och organisationsnummerArbetstitel och eventuell arbetsbeskrivningArbetstidLön och förmånerTillträde och arbetsplatsAnställningsformUppsägningstiderAntal semesterdagarVissa av punkterna kan vara underförstådda; exempelvis kan tillträdesdatum vara från och med datumet för underskriften utan att arbetsgivaren skriver ut det. Naturligtvis kan ett anställningsavtal innehålla fler delar. Så länge de här punkterna är med är avtalet fullständigt.

Du skriver att din arbetsgivare lämnade fältet öppet i det fall att du kunde börja tidigare. Det är vanligt; ett avtal kan skickas fram och tillbaka mellan parterna tills båda är nöjda.

Anställningsavtalet eller bekräftelsen på anställningen kräver att båda parter är informerade om tillträdet. Så länge ni reder ut tillträdesdatum inom en månad efter att du antog erbjudandet håller sig arbetsgivaren inom lagens ramar.

Underskriften påverkar inte giltigheten

Ett skriftligt avtal eller en bekräftelse av avtal behöver inte en underskrift för att vara giltigt. Det som krävs för att ett avtal ska vara giltigt är ett anbud och en accept. En underskrift kan vara nyttig att ha i bevishänseende, men påverkar inte avtalets giltighet. Det finns dock ett undantag, nämligen om det står uttryckligen i avtalet att det först blir giltigt när båda parter har skrivit under det.

Dessutom har ni ju inte förhandlat klart avtalet eftersom avtalet saknar tillträdesdatum, alltså finns det inget färdigt avtal att skriva under för varken dig eller arbetsgivaren.

Sammanfattning
Du och din arbetsgivare ingick ett avtal i samband med att du accepterade ett jobberbjudande. Det avtalet är giltigt. Din arbetsgivare ska inom en månad lämna dig skriftlig information om anställningen, förslagsvis genom ett skriftligt anställningsavtal. För att det ska vara komplett krävs det ett tillträdesdatum som ni har kommit överens om. Det anställningsavtalet behöver inte vara underskrivet för att vara giltigt – du är anställd från det att du antog erbjudandet. Det är dock fördelaktigt för båda parter med ett skriftligt bevis på anställningen, om ni mot förmodan skulle komma på kant med varandra.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skriva en ny fråga till oss på Lawline.


Vänligen

Caroline HalfvarsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”