Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?

Jag såg idag på mitt anställningsbevis att det gått ut men jag har ändå jobbat kvar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur det kommer sig att du inte har fått något nytt anställningsbevis för din anställning. På det området gäller den svenska avtalsrätten, som delvis finns i avtalslagen (AvtL). Arbetsrättsligt gäller i huvudsak lagen om anställningsskydd (LAS). Resten består av avtals- och arbetsrättsliga principer som inte står i lagen men utgör en del av juridiken.

Du är anställd

Enligt svensk avtalsrätt kan du ingå ett anställningsavtal hur du och din avtalspart vill. Man kan då välja mellan att ingå det skriftligt, muntligt och konkludent. Konkludent innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren agerar som om att det fanns ett avtal. Det enda som krävs är ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). På ett eller annat sätt har du och din arbetsgivare tidigare ingått ett anställningsavtal.

Arbetsgivaren ska ge information inom en månad

Arbetsgivaren är skyldig att ge dig som arbetstagare information av vikt för din anställning inom en månad efter att du blev anställd (6 c § första stycket LAS). Det görs typiskt sett i ett skriftligt anställningsavtal eller i ett anställningsbevis. Där ska bland annat anställningsform och anställningens slutdag framgå (6 c § andra stycket tredje punkten b) LAS).

Tillsvidareanställning

Du skriver att anställningsbeviset har gått ut. Jag tolkar det som att du har haft en visstidsanställning av något slag, som gör att din anställningstid har gått ut hos företaget. Du skriver att du har fortsatt att arbeta för företaget. Din arbetsgivare och du har alltså kommit överens, muntligen eller konkludent, om att du ska fortsätta att arbeta för arbetsgivaren. Huruvida det innebär att du har en ny visstidsanställning eller en tillsvidareanställning beror på hur länge du har arbetat totalt sett för arbetsgivaren (5 a § första stycket LAS). Om du var anställd i mer än två år som visstidsanställd blir du automatiskt tillsvidareanställd (5 a § första stycket LAS).

Oavsett så har du blivit anställd igen. Då är arbetsgivaren på nytt skyldig att ge dig information om viktiga arbetsvillkor genom att utge ett anställningsavtal- eller bevis inom en månad från att det gamla gick ut.

Sammanfattning

Du är fortfarande anställd hos din arbetsgivare, trots att ditt anställningsbevis har gått ut. Du är giltigt anställd, men för att arbetsgivaren ska hålla sig inom lagens ramar ska du få ett nytt anställningsbevis/anställningsavtal av arbetsgivaren.


Hoppas att du har fått svar på din fråga!


VänligenCaroline HalfvarsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo