Hur vattentätt är ett äktenskapsförord registrerat hos Skatteverket vid en eventuell skillsmässa?

Hur vattentätt är ett äktenskapsförord registrerat hos Skatteverket vid en eventuell skillsmässa? 

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) och NJA 1993 s 583.


Vad är ett äktenskapsförord?


Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna om vilken egendom ska vara enskild (7:3 1st ÄktB). För att det ska vara gällande ska det vara skriftligt, undertecknas av båda makarna (7:3 2st ÄktB) och registreras hos Skatteverket (7:3 3st ÄktB).


Äktenskapsförord är bland annat en möjlighet att göra egendom till enskild, det finns fler stycken alternativ i 7:2 ÄktB. Makarnas egendom är giftorättsgods så länge som det inte blivit enskild egendom, det vill säga egendomen presumeras vara giftorättsgods (7:1 ÄktB). I en bodelning ska bara makarnas giftorättsgods ingå, inte den enskilda egendomen (10:1 ÄktB).


Hur “vattentätt” är det?


Återigen, ett äktenskapsförord är ett avtal, det vill säga en bindande överenskommelse som innebär att makarna är bundna till det (även kallat pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas). Att det är registrerat på Skatteverket gör det säkrare då ni slipper bevisfrågor i en potentiell tvist om huruvida det är giltigt eller inte, vilket är stöd för att säga att det är “vattentätt”.


Äktenskapsförordet är “vattentätt” men kan jämkas. En jämkning betyder att avtalet ändras eller att avtalsvillkoren sätts ned. Då sätts egendom som är enskild in i bodelningen och behandlas som giftorättsgods. Denna möjlighet finns i 12:3 ÄktB. Det handlar främst om att ge den ekonomiskt svagare parten skydd från att stå egendomslös från långvarigt förhållande. Denna möjlighet ska endast användas restriktivt, det vill säga begränsat och en helhetsbedömning ska göras av alla omständigheter. Detta har prövats i NJA 1993 s 583 där en make försökte jämka utan att lyckas.


I 12:3 1st ÄktB står det att “om ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.” Detta citat från paragrafen kan möjligtvis förtydliga för dig vad jämkningen innebär.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”