Hur varmt får det vara i en lägenhet?

Hej,

Det är extremt varmt i vår lägenhet och jag har kontaktat hyresvärden angående att de ska vita återgärder eller att jag ska få hyresreduktion. Båda tillfällen har de nekat: Lite värme får man tåla.

Första gången skyllde de på att det var " tillfällig" värme.

Nu när det onekligen har varit varmt väldigt länge skyller de på " extremväder ".

Alltså anser hyresvärden att de inte behöver göra något alls.

Får det vara hur varmt som helst i en lägenhet? Får det tillfälligt vara hur varmt som helst? Finns det undantag för ihållande extremväder?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten för bostadshyreslägenheter är att hyresvärden har en underhållsskyldighet. Vad denna skyldighet innebär framgår av 12 kap 9 § och 15 § Jordabalken (JB) där det stadgas att en hyresvärd ska hålla lägenheten i sådant skick att den är brukbar för sitt ändamål eller i bättre skick om detta särskilt avtalats. Bedömningen kring när en bostad är brukbar för ändamålet tar sin grund i den allmänna uppfattningen i orten där lägenheten är belägen. Det finns det alltså inte någon speciell lagreglering kring hur varmt det får vara i en lägenhet.

Detta betyder att om ni inte uttryckligen avtalat med er hyresvärd om hur värmen ska regleras, kan ni istället utreda hur närliggande bostäder har förhållit sig till "extrem värme" och om åtgärder i deras fall har gjorts. Om så är fallet skulle er hyresvärd eventuellt behöva vidta åtgärder, alternativt skulle ni kunna åtgärda problemet på hyresvärdens bekostnad. Detta förutsätter dock att värmen utgör så stora problem att det skulle kunna anses utgöra ett hinder i nyttjanderätten enligt 12 kap 16 § JB, vilket skulle kunna vara fallet om ni inte kan bo i lägenheten pga. extrem värme. Vägledning kring vad som kan anses utgöra "extrem värme" hittas i folkhälsomyndighetens rekommendationer som föreskriver att det inte ska vara varmare än 26 grader i en lägenhet under sommaren. Även om det endast handlar om rekommendationer och inte något lagstadgat, kan det vara en bra utgångspunkt för bedömningen.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning