Hur värderar domstolen bevis?

2021-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Står åtalad för dataintrång gällande två patienter, hur värderas bevisen i rättegången ?Chefen hörs som vittne och säger att jag inte har haft dom patienterna, och därmed ingen vårdrelation, Jag kan redogöra för vilka dom var och varför jag behövde gå in i journal för att kunna utföra mitt arbete, det finns heller inget schema som visar hur jag jobbat och med vem, för att på såvida se vilka patienter man haft ansvar för, vilket åklagaren anger som en stor brist i utredning. Frågor från åklagaren svarar vi olika på , och mkt minns hon inte eller kommer ihåg. Når man fram till " ställt utom rimligt tvivel" ?Vad kan jag vänta mig ?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en domstol ska kunna fälla en tilltalad i brottmål så ska det vara ställt utom rimlig tvivel att den tilltalade har begått detta brottet. Bevisningen som har lagts fram får alltså inte tyda på att det kan ha varit på något annat sätt.

I Sverige gäller fri bevisföring vilket innebär att all typ av bevisning är tillåten och domstolen kommer att göra en prövning av alla bevis som har lagts fram under huvudförhandlingen (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Även fri bevisvärdering gäller i Sverige, den fria bevisvärderingen kommer att resultera i att alla bevis däremot inte kommer att värderas till lika värde, utan vissa bevis kommer värderas till att väga tyngre än andra och vice versa.

Du nämner att ett vittne har förekommit under rättegången. Domstolen kommer bland annat att bedöma denna vittnesutsagan utefter de förhör som både åklagaren och försvararen har haft med detta vittne under huvudförhandling. Detta innebär att även om ett vittne har ett högt bevisvärde till att börja med så kan ett förhör från exempelvis åklagaren sänka vittnets bevisvärde beroende på hur vittnet besvarar frågorna. Ett sådant förhör kan såklart även vice versa stärka dess bevisvärde.

Jag hoppas att detta svar gav dig vägledning!

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96397)