FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/09/2023

Hur väcker jag talan mot myndigheter?

Jag vill väcka åtal mot flera myndigheter, för grov frihetsberövande och diskriminering, bara för att jag ha mild funktionsnedsättning, så tro myndigheter och kommunen, ta bort min rättigheter till utbildning, uttrycka mig utan att bli diskriminerade, psyketrin vägra ta bort felaktig diagnos som ha fördärvat mitt liv. Do, jo och jk vägra ta tag i detta här.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om hur du går tillväga för att väcka talan mot myndigheter eftersom du verkar ha kontaktat DO, JO och JK och inte fått gehör. Frågor om att väcka talan och tvister i övrigt regleras i rättegångsbalken (RB).


Inledningsvis vill jag konstatera att du önskar väcka talan och inte åtal. Åtal väcks av en åklagare i en brottmålsprocess, medan talan väcks av en kärande i en civil rättsprocess som i detta fall.


För att inleda en civil rättsprocess ska du som kärande väcka talan genom att skriftligen ansöka om stämning (42 kap. 1 § RB). Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan i den tingsrätt du vill väcka talan. Du väcker som utgångspunkt talan i den tingsrätt där svaranden har sin hemvist (10 kap. 1 § RB). Eftersom det framgår att du vill väcka talan mot flera olika myndigheter bör du skriva en stämningsansökan för vardera mål med olika svaranden. Det innebär att du lär behöva lämna in dina stämningsansökningar på flera olika orter eftersom myndigheterna kanske inte har sin hemvist på samma ort.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo