Hur utser vi ny styrelse för vägsamfällighetsförening?

2019-02-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
hej.Min fastighet som jag äger ingår i en Vägsamfällighetsförening som bildades 1995 med hjälp av lantmäteriet.Styrelsen som då bildades har aldrig haft sammanträden och har inte utlyst några årsmöten och val av ny styrelse . Nu finns ett behov av styrelse för att kunna hantera aktuella frågor om ingående vägar i sammfälligheten. Jag har tillgång till alla ingående fastigheter och ägarnas adresser. Listan kan vara inaktuell i vissa fall då den är från grundandet av föreningen.Frågan är: kan jag och några andra delägare i sammfälligheten själva kalla samman alla föreningsmedlemmar enligt listan för att kunna bilda en ny styrelse. måste listan uppdateras till nu aktuella adresser eller måste någon myndighet , tex länsstyrelsen utse en syssloman som skall utföra detta. Vi vill göra detta till så låg kostnad som möjligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som reglerar vad som gäller angående bland annat styrelse för en samfällighetsförening är lagen om förvaltning av samfälligheter.

Styrelsen för en samfällighetsförening ska bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter, eller huvuddelen av dessa ligger. För att ni ska kunna kalla till styrelsemöte och utse en ny styrelse, krävs det att det finns en beslutsför styrelse. Som jag tolkar din fråga finns det i nuläget ingen beslutsför styrelse varför ni inte heller kan kalla till ett möte och utse en ny. Då finns det möjlighet att ansöka hos länsstyrelsen om att en syssloman ska utses. Sysslomannen tar ensam över hela styrelsearbetet och kan i princip ensam hantera föreningens angelägenheter och företräda den. Så blir främst aktuellt om det är något brådskande som omedelbart måste tas om hand eller om ingen är beredd att åta sig styrelsearbetet, dvs. om styrelse inte kan utses. Sysslomannens främsta uppgift är att se till att en beslutsför styrelse utses. När en beslutsför styrelse åter finns avslutas sysslomannens uppgift automatiskt. Sysslomannen har rätt att få betalt för sitt arbete, vilket bestäms av länsstyrelsen, men betalas av föreningen (jfr 33 §).

Vid ansökan om syssloman ska följande skickas med i ansökan till länsstyrelsen:

- Förklaring till varför föreningen behöver en syssloman.
- Förslag på vem som ska bli syssloman och kontaktuppgifter till personen. Om ni inte har något förslag kommer Länsstyrelsen utse en syssloman.
- Kontaktuppgifter till styrelsen, om det finns någon.
- Kopia av aktuell medlemsförteckning med fullständiga adresser.
- Bevittnad kopia av föreningens stadga.
- Kopia av protokollet från den senaste föreningsstämman och det senaste konstituerande mötet.
- Utdrag från Lantmäteriets register, på vad som finns registrerat om föreningen. Utdrag kan beställas från Lantmäteriet.

Sammanfattning och råd

Eftersom en styrelse för er vägsamfällighetsförening är utsedd men inte beslutsför kan ni i nuläget inte själva kalla till ett möte och utse en ny. Däremot kan ni vända er till länsstyrelsen och ansöka om att en syssloman utses. Ni kan själva ge förslag på vem som ska vara syssloman, om ni inte ger något förslag kommer länsstyrelsen att besluta om en syssloman.

Jag har full förståelse för att ni vill att det ska bli så billigt som möjligt. Jag kan tyvärr inte säga exakt hur mycket arvodet kommer att bli. Däremot är sysslomannens främsta uppgift att utse en beslutsför styrelse i enlighet med föreningens stadgar. Om det är det enda arbetet och det finns medlemmar som är beredda att ställa upp som styrelse och ordförande, torde arbetet inte bli varken omfattande eller kostsamt.

Min rekommendation är att ni ansöker om en syssloman hos den länsstyrelse som är aktuell i ert fall och bifogar de uppgifter jag listat ovan. Länsstyrelsen är en myndighet, vilken enligt lag har en serviceskyldighet. Därav kan ni ringa till länsstyrelsen och de ska hjälpa er vidare med exakt hur ni går till väga vid er ansökan och även besvara eventuella frågor ni har om förfarandet.

Om något är oklart i svaret är ni varmt välkomna att återkomma per e-post till mig på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81820)