Hur utformas en klausul om enskild egendom i ett äktenskapsförord?

FRÅGA
HejDet finns ingenstans beskrivet hur innehållet i ett äktenskapsförord ska vara formulerat för att vara giltigt. Eller vi tycker i alla fall det är väldigt luddigt. På lekmannaspråk vill vi att allt vi äger innan äktenskapet ska vara enskild egendom även under äktenskapet. Skulle vi försöka lista allt vi har kommer alldeles säkert något glömmas. Finns det någon generell skrivning som täcker allt, och hur ska det i så fall visas hur ägandeskapet såg ut innan äktenskapet? Eller är det bara att försöka lista allt vi äger?Vi hittade denna text:"All egendom som någon av oss äger vid äktenskapets ingående eller därefter förvärvar genom arv, gåva, testamente, eget arbete, köp eller på annat sätt, och därtill även egendom som kan komma att träda i nyssnämnda egendoms ställe samt all avkastning av sådan egendom, ska vara enskild egendom, vari andra maken icke äger giftorätt."Måste den kompletteras med lista på ägodelar? (Hus, bil, båt, musikinstrument, smycken, verktyg, aktier, sparande, etc.)
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur man i ett äktenskapsförord ser till att all er egendom ska vara enskild egendom och alltså inte ingå i giftorättsgodset.

Vad säger lagen?

Vägledning om äktenskapsförord finns att finna i äktenskapsbalken (ÄktB). I 7:3 ÄktB kan man utläsa att makar kan bestämma över sina äktenskapsförhållanden genom äktenskapsförord. Det finns ett antal krav som ställs på ett äktenskapsförord för att det ska anses vara giltigt, dessa så kallade formkrav framgår av 7:3 2 st ÄktB. Kraven är i princip att äktenskapsförordet upprättas skriftligen och skrivs under av makarna samt registreras hos skatteverket. Det finns inte formella krav på hur äktenskapsförordet ska skrivas men för att det inte ska uppstå tolkningssvårigheter bör man undvika otydliga och svepande formuleringar.

Trots detta finns inga krav på att man måste föra en detaljerad lista över de ägodelar som man vill ska vara enskilda. En formulering som den ni hittat borde därför vara tillräckligt för att er egendom ska förbli enskild.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att ni inte behöver föra en detaljerad lista över all egendom ni vill ska vara enskild. En formulering likt den som ni hittat bör därför vara tillräckligt för att nå det syfte ni strävar efter. Ni bör dock rådfråga en yrkesverksam jurist om ni känner er det minsta osäkra på hur ert äktenskapsförord är utformat. Detta kan spara er problem med tolkning och tillämpning av äktenskapsförordet i framtiden.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88158)