FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut05/06/2017

Hur upprättas servitut?

Kan vi skriva ett servitut

Vårat traktorgarage har bara den tomten som den står på, kan vi skriva ett servitut med min kusin på marken runt denna för vi har ved å dyl där å vi vill säkra så att vi kan använda det i fortsättningen även om dom ska sälja

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Möjligheten att upprätta servitut bedöms av lantmäteriet vid en ansökan av inskrivning till fastighetsregistret. Ett servitut är ett avtal mellan två fastigheter och gäller oavsett vilka som äger fastigheterna. Detta innebär att servitutet ni skriver måste knytas till en annan fastighet, det går således inte upprätta servitut mellan en person och en fastighet.

Vid bedömning gällande servitut vill lantmäteriet att det ska uppfylla vissa kriterier. Först och främst ska avtalet gälla mellan två fastigheter. Syftet ska vara ändamålsenligt, vilket skulle kunna anses vara i ert fall. Det ska också vara ändamålsenligt på lång sikt, då av stadigvarande betydelse. Det ska ses som något nödvändigt för att en fastighet ska fungera; som att få åka över grannens tomt för att komma till huset eller på annat vis "låna" del av granntomten för att funktionen på den egna fastigheten ska bli bättre. Ett servitut får heller inte belasta den tjänande fastigheten, den som "lånar ut" sin mark, i någon högre grad. Var gränser kring alla detta begrepp går är klarlagt genom praxis och bedömning görs i varje enskilt fall. Regler kring servitut kan verka krångliga men det är för att det är högre krav på förhållandet då avtalet är bindande tillsvidare.

En annan lösning kan vara ett avtal om nyttjanderätt för garaget. Till skillnad mot servitut är avtalets bindningstid begränsad till vanligtvis 25 år och för tomträtt 50 år. Regler för detta är inte lika stränga och gäller mellan person och fastighet. Just sådana avtal skyddar mot nya ägare till fastigheten, men är å andra sidan tidsbegränsade.

För att kunna svara på vad som skulle passa bäst i ert fall behövs mer information gällande fastigheten/fastigheterna och vilken form av nyttjande det avser. Kontakta lantmäteriet för ett avgörande eller titta in på lantmäteriets hemsida för mer information om detta:
www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/ansok-om-inskrivning-av-avtalsservitut-och-nyttjanderatt/

Regler om servitut och olika nyttjanderätter finns i 7-15 kap jordabalken.


Hoppas ni fått lite vägledning i er fråga

Jennie NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000