Hur upprättar man ett giltigt äktenskapsförord?

FRÅGA
Hur upprättar jag själv ett giltigt äktenskapsförord.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett giltigt äktenskapsförord kan inte upprättas av enbarn en make ensamt eftersom båda makarnas underskrifter krävs. Det finns tre krav för att ett äktenskapsord ska vara giltigt och dessa krav stadgas i 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Det första kravet är att det ska vara skriftligt. Det andra kravet är att det ska dateras och undertecknas av båda makarna eller blivande makarna. Det tredje och sista kravet är att det ska vara registrerat hos Skatteverket. Förr registrerades äktenskapsförorden hos tingsrätten men nu mera är det Skatteverket som sköter det. På Skatteverkets hemsida finns exakta instruktioner om hur du man går tillväga för att registrera ett äktenskapsförord, bl.a. ska man betala en avgift på 275 kr och äktenskapsförordet som skickas in ska vara en originalhandling.

När dessa tre krav är uppfyllda har ett juridisk bindande äktenskapsförord upprättats.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1056)
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?
2020-02-07 Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
2020-02-01 Är det möjligt för makar att upprätta ett avtal som rör kommande bodelning?

Alla besvarade frågor (77126)