Hur upprättar man ett giltigt äktenskapsförord?

FRÅGA
Hur upprättar jag själv ett giltigt äktenskapsförord.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett giltigt äktenskapsförord kan inte upprättas av enbarn en make ensamt eftersom båda makarnas underskrifter krävs. Det finns tre krav för att ett äktenskapsord ska vara giltigt och dessa krav stadgas i 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Det första kravet är att det ska vara skriftligt. Det andra kravet är att det ska dateras och undertecknas av båda makarna eller blivande makarna. Det tredje och sista kravet är att det ska vara registrerat hos Skatteverket. Förr registrerades äktenskapsförorden hos tingsrätten men nu mera är det Skatteverket som sköter det. På Skatteverkets hemsida finns exakta instruktioner om hur du man går tillväga för att registrera ett äktenskapsförord, bl.a. ska man betala en avgift på 275 kr och äktenskapsförordet som skickas in ska vara en originalhandling.

När dessa tre krav är uppfyllda har ett juridisk bindande äktenskapsförord upprättats.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
15Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-04 18:22
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (995)
2019-09-14 Göra egendom enskild
2019-09-08 Får en make göra stora investeringar utan samtycke från den andra maken?
2019-09-05 Äktenskapsförord samt dess påverkan på arv
2019-09-04 Kan en make lämna en gåva utan den andre makens samtycke?

Alla besvarade frågor (72915)