Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?

2020-06-29 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej!Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.

Det finns inga formkrav på hur denna avsägelsehandling ska se ut - den bör dock vara tydligt formulerad (och för säkerhets skull daterad och undertecknad). Därefter kommer arvlåtarens egendom fördelas som om den som avsagt sig arvet gått bort innan arvlåtaren, så i ditt fall hade din son stått näst på tur till arvet efter dig. Har du fler barn än ett så tar de lika lott ur den del du skulle fått. Det går inte att välja vem som ska ärva ens lott om man avsäger sig arvet, vad som händer är alltså att den legala arvsordningen avgör vem som ärver den avsagda lotten eftersom den arvingen som avgivit en avsägelsehandling betraktas som död vid fördelningen av kvarlåtenskapen.

Om du avsäger dig arvet kommer alltså ditt/dina barn att ärva vad du skulle ärvt, eftersom de är näst på tur enligt arvsordningen.

Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om det finns någonting som är oklart eller om du skulle ha fler frågor.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (322)
2021-01-18 Ångra avsägelse av arv
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?
2020-12-23 Arvsordning för särkullsbarn och preskription av arv

Alla besvarade frågor (88253)