Hur upphör ett avtal om samägande?

2020-05-04 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej,Jag har ett samägandeavtal med mina syskon på ett fritidshus.I avtalet står det att: Avtalet gäller tillsvidare.Hur säger man upp avtalet? Måste syskonen skriva på något uppsägningsavstal? ..och vad händer om de vägrar skriva på?När man säger upp avtalet är det då 6månaders uppsägningstid?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska gå tillväga för att få samägandeavtalet att upphöra. Eftersom fritidshuset är samägt är lagen om samäganderätt (LoS) tillämplig.

Hur upphör ett avtal om samägande?

Ett samägande kan upphöra på flera olika sätt. Ekonomiskt sett uppnås normalt sett bäst resultat om fritidshuset säljs till en utomstående köpare med hjälp av en fastighetsmäklare. Ett annat alternativ är att någon av syskonen (eller båda syskonen) köper ut dig, och priset kan fastställas genom att ni anlitar en oberoende värderingsman.

Om ingen av delägarna kommer överens är ett alternativ att ansöka till tingsrätten om att egendomen ska säljas på offentlig auktion, under förutsättning att ni inte avtalat bort denna möjlighet i samägandeavtalet (6 § LoS). De övriga delägarna kan normalt sett inte motsätta sig att egendomen säljs på offentlig auktion, om det inte föreligger synnerliga skäl (6 § LoS).

Vid auktionen får du och de andra delägarna vara med och lägga bud. De kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av vardera delägare proportionerligt till ägarandelen, (15 § LoS). Vid offentlig auktion kan ni även begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris, ett pris som fastigheten inte får säljas under - det vill säga inkommer det inga bud som uppgår till eller överstiger minimipriset kan fastigheten inte säljas (9 § LoS).

När samägd egendom säljs genom offentlig auktion ska rätten förordna en god man. Hur mycket dennes arbete kommer att kosta är helt beroende på vem som anlitas, hur lång tid arbetet tar samt hur samarbetsvilliga delägarna är. Det är vanligt att en advokat förordnas som som god man, varför kostnaderna också riskerar att bli höga. Är delägarna överens kan dock någon annan tillförordnas. Detta bör i så fall framgå i ansökan som lämnas in till tingsrätten.

Sammanfattning

Om du och dina syskon kommer överens kan ni gemensamt sälja fastigheten. Ett ytterligare alternativ är att syskonen köper ut dig. Om du och syskonen inte kommer överens är ett annat alternativ att du ansöker om offentlig auktion hos tingsrätten, där alla kan vara med och buda. Det kan således bli en budgivning mellan dina syskon vid en offentlig auktion. Dina syskon kan som beskrivit ovan inte motsätta sig ett utbjudande till offentlig auktion, och således inte tvinga dig till samägande. Syskonen måste alltså inte skriva på något uppsägningsavtal om fritidshuset säljs på offentlig auktion, och ingen uppsägningstid gäller.

Om du behöver hjälp med ytterligare rådgivning kan du boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85309)