Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej! Vilka formkrav gäller för att få ett äktenskapsförord att upphöra? Räcker det med att båda makarna undertecknar en anmälan till Skatteverket där man anger att tidigare äktenskapsförord (datum och ärende nr) ska upphöra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att ni önskar att upphäva ert gamla äktenskapsförord och inte ersätta det med något nytt. Men för att ni ska kunna upphäva ert äktenskapsförord krävs att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord. Om ni vill att all egendom inom ert äktenskap ska regleras som om ni aldrig hade haft något äktenskaps förord bör ni klart och tydligt formulera att ni önskar att all er egendom ska utgöra giftorättsgods. Genom att ersätta ert äktenskapsförord med ett nytt äktenskapsförord (med ovan formulering) upphäver ni det gamla äktenskapsförordet.

Med ert nya äktenskapsförord kan ni alltså bestämma hur eran egendom ska fördelas mellan er (igen), på detta sätt kan ni få ert äktenskapsförord att upphävas och egendomen kommer att fördelas mellan er som giftorättsgods – eran gemensamma egendom. Ert nya äktenskapsförord måste upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt behöver det registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Sammanfattning

För att ni ska kunna upphäva ert äktenskapsförord räcker det inte med att ni undertecknar en anmälan till Skatteverket om att ni vill upphäva det, utan ni måste upprätta ett nytt äktenskapsförord och genom formulering i det äktenskapsförordet kan ni få er egendom att bli eran gemensamma egendom igen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82602)