Hur undviker vi att sjöboden säljs via offentlig auktion?

2017-03-19 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi har en sjöbod som på mark arrenderad av kommunen. Det är alltså boden och inte marken som säljs.Sjöboden har tre delägare. Två vill sälja sina delar medan den tredje vill behålla sin.Vi vill att den som väljer att behålla sin del inte ska kunna tvingas att sälja om en framtida ägare vill sälja boden via offentlig auktion, vilket är fallet vid ett samägande.Finns det nåt sätt att undvika detta? Det skulle ge en trygghet till alla parter inblandade.Skulle en ekonomisk förening kunna vara en lösning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger kan ett samägande innebära att egendomen kan säljas på offentlig auktion mot en delägares vilja. Detta regleras i Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt. Ett sätt att komma runt detta är att avtala med framtida delägare att sjöboden inte får säljas på offentlig auktion, s.k. försäljningsförbud (6 § Samäganderättslagen). Det är alltså inte nödvändigt att t.ex. skapa en ekonomisk förening för sjöboden, även om det kan vara ett alternativ.

Värt att tänka på är att Högsta Domstolen i NJA 2007 s. 455 kom fram till att ett försäljningsförbud inte hindrar att hela den samägda egendomen mäts ut av kronofogdemyndigheten om en delägare går i konkurs (8 kap. 8 § Utsökningsbalken).

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95850)