Hur undviker vi att sjöboden säljs via offentlig auktion?

2017-03-19 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi har en sjöbod som på mark arrenderad av kommunen. Det är alltså boden och inte marken som säljs.Sjöboden har tre delägare. Två vill sälja sina delar medan den tredje vill behålla sin.Vi vill att den som väljer att behålla sin del inte ska kunna tvingas att sälja om en framtida ägare vill sälja boden via offentlig auktion, vilket är fallet vid ett samägande.Finns det nåt sätt att undvika detta? Det skulle ge en trygghet till alla parter inblandade.Skulle en ekonomisk förening kunna vara en lösning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger kan ett samägande innebära att egendomen kan säljas på offentlig auktion mot en delägares vilja. Detta regleras i Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt. Ett sätt att komma runt detta är att avtala med framtida delägare att sjöboden inte får säljas på offentlig auktion, s.k. försäljningsförbud (6 § Samäganderättslagen). Det är alltså inte nödvändigt att t.ex. skapa en ekonomisk förening för sjöboden, även om det kan vara ett alternativ.

Värt att tänka på är att Högsta Domstolen i NJA 2007 s. 455 kom fram till att ett försäljningsförbud inte hindrar att hela den samägda egendomen mäts ut av kronofogdemyndigheten om en delägare går i konkurs (8 kap. 8 § Utsökningsbalken).

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (561)
2021-01-18 Hur löser man ut delägare ur samägt gods när det finns hembudsklausul?
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?

Alla besvarade frågor (88419)