Hur undvika att makes barn ärver viss egendom?

FRÅGA
Väntar på ett arv. Maken har barn från ett tidigare äktenskap. Avlider maken så vill jag inte att de ska få del av arvet som tillfallit mig. Måste jag skriva äktenskapsförord eller hur gör jag för att behålla arvet själv eller till mitt barn.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall är den bästa och säkraste lösningen, precis som du är inne på, att skriva ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad krävs för ett giltigt äktenskapsförord?

Allt som är din enskilda egendom efter att du gift dig är det som står i ÄktB 7 kap. 2 §. Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom ska vara den ena makens enskilda egendom, ÄktB 7 kap. 3 §. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknat av båda makarna och registrerat hos Skatteverket, ÄktB 7 kap. 3 §.

Min rekommendation är alltså att du och din make upprättar ett äktenskapsförord där ni skriver att det som du fått genom arvet ska vara din enskilda egendom. Ifall ni gör det kommer inte din makes barn att ha någon rätt till den egendomen utan det är enbart ditt/dina barn som kommer ärva den efter dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1056)
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?
2020-02-07 Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
2020-02-01 Är det möjligt för makar att upprätta ett avtal som rör kommande bodelning?

Alla besvarade frågor (77172)