Hur tolkar man ett testamente?

2017-02-20 i Testamente
FRÅGA
I ett testamente finns denna skrivning "Dock skall min fastgihet xxx, om han så önskar, tillskiftas mitt syskonbarnbarn namn. namn. Som skiftesvärde skall gälla fastighetens taxeringsvärde." Hur tolkar man det? är det en gåva? eller får namn.namn köpa fastigheten för taxeringsvärdet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ordet ”tillskiftas” betyder att en person får ett arv.

I 11:1 Ärvdabalk (1958:637) står det att ett testamente ska tolkas i enlighet med testators vilja. Ibland vet anhöriga eller testamentsvittnena om hur den avlidne personen vill att kvarlåtenskapen ska fördelas. Jag kan inte svara på hur testamentet ska tolkas eftersom att jag inte känner personen i fråga och inte har sett testamentet.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88172)