Hur testamenterar man till en välgörenhetsorganisation?

Hej,

Jag skulle vilja testamentera alla mina tillgångar till en välgörenhetsorganisation,

Hur gör jag det på bästa sätt?

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill att alla dina tillgångar ska tillfalla en välgörenhetsorganisation när du går bort, och du undrar hur du löser detta på bästa sätt.

Bestämmelser om arv och testamente finns i ärvdabalken ("ÄB").

Skriv ett testamente

För att bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du går bort ska du skriva ett testamente. En välgörenhetsorganisation kan vara testamentstagare.

Formkrav för ett giltigt testamente

Det finns stränga formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Formkraven är följande (10 kap. 1 § ÄB):
- Testamentet ska vara skriftligt.
- Testamentet ska vara undertecknat av dig.
- Två vittnen ska närvara och bevittna när du undertecknar testamentet.
- Vittnena ska veta om att handlingen är ett testamente (men de behöver inte veta om dess innehåll)
- Båda vittnena ska skriva under testamentet med sina namn.

Utöver formkraven kan följande tas med för att stärka bevisningen att testamentet är upprättat korrekt (10 kap. 2 § ÄB):
- Vittnena antecknar sina yrken och hemvist.
- Vittnena antecknar tiden för bevittnandet

Vad testamentet sedan ska innehålla rent innehållsmässigt är upp till dig. Här uppställer alltså lagen inte några särskilda krav. Tänk på att formulera dig tydligt så att din verkliga vilja klart framgår.

Vem som kan vara testamentsvittne

Vidare finns det krav på vem som kan vara testamentsvittne (10 kap. 4 § ÄB). För det första får inte någon som är under 15 år eller lider av en psykisk störning som gör att denne inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen vara testamentsvittnen. För det andra får inte vissa familjemedlemmar till dig vara testamentsvittne; din make, sambo, syskon samt släktingar rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag. För det tredje får inte någon i styrelsen i välgörenhetsorganisationen som du vill testamentera till vara testamentsvittne.

Var testamentet ska förvaras

Testamentet behöver inte registreras efter att det är färdigställt, men det är en god idé att förvara det på en säker plats. Vissa företag erbjuder testamentsförvaring som tjänst, annars kan du förvara testamentet i exempelvis ett bankfack. Det kan även vara bra att meddela anhöriga samt välgörenhetsorganisationen var testamentet finns.

Begränsningar i testamentsrätten ­– laglotten

Det kan vara värt att nämna i sammanhanget att om du har barn så kan det s.k. laglottsskyddet begränsa din rätt att fördela dina tillgångar efter din bortgång. Laglotten är hälften av ett barns arvslott (7 kap. 1 § ÄB).

Exempelvis om du har tillgångar om 100 000 kr när du går bort, samt har två barn, så är deras laglott 25 000 kr (=50 000 / 2) var. Har du testamenterat allt till välgörenhetsorganisationen kan ett eller båda av dina barn jämka testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Barnen kan alltså bara få ut sin laglott om de påkallar jämkning i testamentet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är mitt råd till dig att skriva ett testamente där du förordnar att alla dina tillgångar ska tillfalla välgörenhetsorganisationen när du går bort. Eftersom det finns stränga krav på såväl testamentets form som testamentsvittnena är det viktigt att allt går rätt till, eftersom testamentet annars kan bli ogiltigt.

Mitt råd till dig är därför att kontakta Lawlines juristbyrå, så hjälper vi dig med att se till att allt går rätt till. På vår juristbyrå finns erfarna jurister som kan ge kvalificerad juridisk rådgivning. Vi erbjuder fast pris för upprättande av testamente, där upp till 30 minuters konsultation via mejl och/eller telefon ingår.

Du kommer i kontakt med vår juristbyrå här. Ring oss gärna om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa dig vidare.
Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04
Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10-16.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Tim BjärtrosRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning