Hur tar man reda på om en person har ett giltigt körkort?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om en person har ett giltigt körkort? Om man har namn och personnummer på personen, kan man ta reda på om hen har körkort?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag har omformulerat frågan så att det inte ska gå att identifiera någon person, eftersom gratisfrågor publiceras på Lawlines hemsida.

Jag kommer att börja med att gå igenom rätten att ta del av allmänna handlingar, samt om körkort eller uppgift om vem som har körkort är en allmän handling. Därefter kommer jag att gå igenom vart man ska vända sig för att ta reda på om en person har ett giltigt körkort, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Rätten att ta del av allmänna handlingar

En allmän handling kan vara offentlig eller vara belagd med sekretess.

För allmänna handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana. Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (här). Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen. Reglerna om offentlighetsprincipen finns i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (här).

Är ett körkort eller uppgift om vem som har körkort en allmän handling?

Ett körkort är en allmän handling om det förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommet eller upprättat hos myndigheten, se 2 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen (här). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda, 2 kap 9 § Tryckfrihetsförordningen (här). En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats eller det ärende den handlar om har slutexpedierats hos myndigheten, se 2 kap 10 § Tryckfrihetsförordningen (här).

Uppgifter om vilka som har körkort är registrerade hos Transportstyrelsen, och eftersom myndigheten upprättar register över körkortsinnehavare kan man dra slutsatsen att det är en allmän handling.

Vart ska man vända sig för att ta reda på om en person har giltigt körkort?

För att veta om någon har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen (länk här) och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom att maila dem. Då får du uppge personens namn och personnummer och fråga om denne har giltigt körkort. Uppgift om körkort är som huvudregel inte skyddad av sekretess, endast själva referensnumret för körkortet, 18 kap 10 § Offentlighets- och sekretesslagen (här).

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du kontaktar Transportstyrelsen för att få svar på frågan om personen har ett giltigt körkort. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (126)
2021-01-15 Är det censur när Twitter och Facebook hindrar publicering av vissa inlägg?
2020-12-27 Var går gränsen för yttrandefriheten?
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?

Alla besvarade frågor (88309)