FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt21/06/2021

Hur tar man del av uppgifter ur belastningsregistret?

Vilka saker är XX dömd för?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill ha ett utdrag ur belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). En enskild har möjligheten att, efter begäran, skriftligen få ta del av samtliga uppgifter om sig själv som finns i registret (9 § lag (1998:620) om belastningsregister). Vid begäran ska uppgifterna lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. Observera dock att viss gallring av uppgifterna sker över tid (16-18 §§ lag (1998:620) om belastningsregister). Observera vidare att även arbetsgivare, under vissa specifika omständigheter, kan begära ut uppgifter om enskilda ur belastningsregistret (2 § andra stycket och 10 § lag (1998:620) om belastningsregister samt 21 § förordning (1999:1134) om belastningsregister).

Detta betyder att du själv, som huvudregel, måste begära utdrag ur ditt belastningsregister. Detta gör du hos polisen. Hur du gör för att begära ett utdrag ur belastningsregistret kan du läsa här. I den mån du vill ha utdraget endast för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret så finns information om hur du begär ett sådant utdrag här. I den mån du vill ha utdraget i egenskap av arbetsgivare så kan du få ytterligare information om detta här och här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är otydligt eller om du har ytterligare frågor så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim StrömbladhRådgivare