Hur stort skadestånd kan jag kräva?

FRÅGA
Jag var med om en olycka i somras där jag kolliderade med en lastbil som stod vid vägrenen och gjorde en u-sväng utan uppsyn. Jag har bestående men efter olyckan och polisen har frågat om jag vill anmäla individen för vållande till kroppskada. Jag svarade ja i det fallet och nu vill dom ha en summa på hur mycket jag vill kräva av individen i skadestånd. Jag behöver hjälp med att lägga ett rimligt belopp då jag inte alls har någon koll på vad som går att begära.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som har blivit utsatt för en personskada kan kräva skadestånd för sjukvårdskostnad och liknande kostnader, inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Eftersom fysiskt och psykiskt lidande inte är ekonomiska skador, till skillnad från kostnader och inkomstförlust, brukar man värdera dem utifrån schablonbelopp.

Fysiskt och psykiskt lidande brukar delas in i tre kategorier: Sveda och värk, stadigvarande men och lyte. Begreppet sveda och värk avser lidande av övergående natur under akut sjukvårdstid. Sveda och värk värderas framför allt utifrån hur länge man har behövt uppsöka vård för sina skador. Stadigvarande men syftar till olika former av medicinsk invaliditet och värderas utifrån invaliditetsgrad och den skadelidandes ålder. Begreppet lyte avser bestående utseendemässiga skadeföljder, exempelvis ärr. Lyte beräknas utifrån skadans placering och svårighetsgrad, samt den skadelidandes ålder.

Av din fråga framgår att du har bestående skador, vilket innebär att du åtminstone bör kunna kräva ersättning för lyte eller stadigvarande men. Eftersom jag inte känner till din ålder eller skadornas karaktär, kan jag dessvärre inte göra någon bedömning rörande hur mycket du skulle kunna kräva i skadestånd. Jag kan dock rekommendera att du tittar i Trafiskadeverkets tabeller över schablonersättning för personskador. De tabellerna kan ge dig en viss fingervisning om hur stort belopp du skulle kunna kräva.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (189)
2021-11-05 Vad kan jag få ersättning för när jag blivit påkörd?
2021-10-20 Måste jag betala något om jag råkat köra på en bil som parkerat olagligt?
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?

Alla besvarade frågor (97417)