Hur stora är bröstarvingars laglotter och hur ska en sambo kunna få överta en fastighet?

Jag är sambo med en kvinna av utländskt ursprung, av olika anledningar så vill jag att 2 av mina 3 barn ska få så lite som möjligt från arvet medan det tredje barnet ska få ut en sjättedel. Hälften har jag tänkt testamentera till min sambo. Vi har inget samboavtal, jag äger 2 hus varav ett är under uppförande och snart är inflyttningsklar.

Jag hade tänkt testamentera så mycket som möjligt till min sambo, framförallt så vill jag att hon ska kunna sitta i orubbat bo i nuvarande fastighet och att ett förhållandevis mindre lån löses från fastigheten så att fastigheten blir skuldfri.

Kan jag testamentera 50% + 1/12 av de vardera två barn som jag tänkt bara ska få ut sin arvsrätt till min sambo 50% + 8,33% + 8,33% och således 8,33% till barn 1, 8,33% till barn 2 och 16,67% till barn 3.

En liten del består av pengar på banken och största delen består av fastighet 1 som är tänkt till min sambo att bo i orubbat bo med och fastighet 2 som börjar att bli klar (inga lån belastar den fastigheten) + 1 tomt som tillsammans med fastighet 2 i så fall får säljas för att bekosta uppdelningen av arvet. Fastigheterna och tomten står till 100% på mig.

Har jag tänkt rätt att mina barns arvsrätt endast är hälften av hälften om jag upprättat ett testamente?

Just nu är min sambo totalt oskyddad om något händer. Det här är tänkt som ett tillfälligt testamente och är tänkt att förändras när fastighet 2 är helt färdig. När jag är helt färdig så kommer en av fastigheterna att säljas.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina barns laglotter och hur mycket du kan testamentera till din sambo

Först och främst behöver vi reda ut hur stor vardera barns laglott är, det vill säga den del av din kvarlåtenskap dina barn har en tvingande rätt till i egenskap av bröstarvinge till dig i den första arvsklassen (2 kap. 1 § ärvdabalken). Hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Den arvslott som tillkommer dina barn enligt lag (alltså enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken, om ett testamente inte skulle finnas) är 1/3 vardera av din kvarlåtenskap, eftersom du har tre barn som delar lika, detta följer alltså av den legala arvsordningen i ärvdabalken. Men du kan som du är inne på begränsa dina barns arvsrätt genom ett testamente till förmån för din sambo. Dock behöver du förhålla dig till laglottsregeln, alltså att hälften av 1/3 av din kvarlåtenskap är vardera barns laglott, det vill säga 1/6 eller 16,66 %. Låt säga att din kvarlåtenskap är sex miljoner kronor, hälften av 1/3 är 1/6, dvs. 16,66 %, vilket innebär att vardera barns laglott blir en miljon kronor. Procentsatsen 8,33 % (1/12) som du vill att barn 1 och 2 ska ärva är alltså lägre än vad laglottsregeln tillåter (7 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom vardera barns laglott är 1/6 av din totala kvarlåtenskap, innebär det att du som maximalt kan testamentera 3/6, dvs. 50 % av din kvarlåtenskap till din sambo. Du kan alltså inte testamentera 50 % + 16,66 % = 66,66 % till din sambo, eftersom det skulle inskränka dina barns laglotter som tillsammans alltså motsvarar 50 %. Vad detta innebär är att din sambos andel kommer att behöva minskas och bli lägre än 50 % om du vill ge barn 3 mer än dennes laglott. Exempel:

Barn 1: 1/6 (16,66 %) laglotten.
Barn 2: 1/6 (16,66 %) laglotten.
Barn 3: 2/6 (33,33 %) laglotten x2.
Sambon: 2/6 (33,33 %) resterande andel.

Vad kan hända om du ändå testamenterar som du vill

Det finns inget som hindrar dig från att ändå testamentera lägre andelar än laglotten till barn 1 och 2, men en överhängande risk blir då att barn 1 och 2 kommer begära jämkning av testamentet i domstol för att få ut sin laglott, dvs. 1/6 av din kvarlåtenskap (7 kap. 3 § första stycket ärvdabalken). Påkallar inte en barnen en sådan jämkning inom sex månader från att de blev delgivna ditt testamente förlorar de rätten till laglotten (7 kap. 3 § tredje stycket ärvdabalken). Det är att rekommendera att följa laglottsreglerna när du upprättar ditt testamente.

Hur du upprättar ett testamente till förmån för din sambo

Om värdet av fastighet 1 (eller den senare fastighet 2 efter du har upprättat ett nytt testamente) som du vill ska tillfalla din sambo inte överstiger 50 % av din totala kvarlåtenskap (efter avdrag för dina skulder som ska betalas av dödsboet) finns inget problem för henne att bo kvar genom att du förordnar i ett testamente att sambon ska ärva fastigheten i fråga. Det rör sig då om ett s.k. legat, det vill säga viss utpekad egendom (11 kap. 10 § första stycket ärvdabalken). Ett annat alternativ är att du under din livstid överlåter fastigheten till din sambo. Observera att du inte med bindande verkan kan förordna om din kvarlåtenskap i ett samboavtal, endast ett testamente godkänns. Inte heller kan du genom ett samboavtal få egendom som inte är samboegendom att ingå i en bodelning (9 § sambolagen). Samboegendom är gemensam bostad och bohag inköpt för gemensamt bruk (3 § sambolagen).

När du upprättar ett testamente är det viktigt att du uppfyller formkraven (10 kap. 1 § ärvdabalken) annars är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ärvdabalken). Och barnen eller sambon får inte vara testamentsvittnen (10 kap. 4 § ärvdabalken), ett förordnande i ditt testamente till någon av dessa personer blir då ogiltigt (13 kap. 1 § ärvdabalken).

Verkan av att samboförhållandet upplöses på grund av din död

Jag vet inte om någon av dina fastigheter är köpta för gemensam användning och utgör er gemensamma bostad, det vill säga utgör samboegendom (3 § sambolagen). Det verkar ju dock som att fastighet 2 åtminstone kommer att klassificeras som eran gemensamma bostad (5 § första stycket punkt ett sambolagen). Samt att denna gemensamma bostad är förvärvad för gemensam användning (3 § sambolagen) och därmed verkar det som att den ska den ingå i en eventuell bodelning (8 § första stycket sambolagen), som din efterlevande sambo i så fall måste begära senast när bouppteckningen efter dig förrättas (8 § andra stycket sambolagen). Vad detta konkret innebär är att hälften av er samlade samboegendom genom en bodelning kan delas lika mellan din sambo och dödsboet efter skuldavräkning (14 § sambolagen). Denna hälft innehar får din sambo med full äganderätt utan rätt till efterarv för dina barn. Detta kräver alltså inget samboavtal (även fast det kan vara bra för tydlighetens skull) men en aktiv handling av din sambo för att få till stånd en bodelning. Det här hade varit ett bra sätt för din sambo att tillförsäkra sig mer värde efter dig än om enbart ett testamente skrivs där hon bara får 50 % av din kvarlåtenskap. Sambon har även som utgångspunkt rätt att överta den gemensamma bostaden efter din död, en efterlevande sambo anses normalt behöva bostaden. Detta ska då ske med avräkning på hennes lott i bodelningen (16 § andra stycket sambolagen). Om det inte räcker behöver sambon skjuta till pengar till dödsboet (17 § andra stycket sambolagen). Men har du här testamenterat din del av fastigheten till din sambo tillfaller fastigheten i sin helhet din sambo utan något behov för sambon att skjuta till några pengar. Detta förutsätter givetvis att barnen kan få ut sina laglotter ur annan egendom, annars kommer sambon ändå behöva "köpa ut dem" för att barnen ska kunna få ut sina laglotter och för att sambon ska kunna få behålla den gemensamma bostaden helt själv utan att den ska behövas säljas eller bli samägd.

Slutsats

Om din sambo begär bodelning och om nu någon av dina fastigheter anses utgöra samboegendom, kan alltså din sambo få ut mer egendom än vad som är möjligt genom enbart ett testamente. Vilket i sin tur innebär att det är troligare att hon kan få överta en fastighet själv. Men du kan fortfarande bara testamentera bort 50 % av din kvarlåtenskap i ditt testamente, på grund av laglotterna. Men eftersom din sambo genom bodelningen kan få dela på värdet av samboegendomen kan hon totalt sett tilldelas en större procentsats än 50 %.

På Lawline erbjuder vi bland annat upprättande av testamente till fast pris, som också inkluderar 30 minuters konsultation. Mer information om det hittar du här.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000