FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet28/05/2018

Hur stor måste en jordbruksfastighet vara?

Hej!

Finns det något minimikrav på hur liten en jordbruksfastighet får vara?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fastighetsbildning hittar du i Fastighetsbildningslagen. En fastighetsbildning får ske i den mån fastigheten blir lämplig i förhållande till sitt ändamål, enligt 3 kap 1 §. Omständigheter som beaktas är då belägenhet, omfång och övriga omständigheter som lämplighet i förhållande till närliggande vägar och så vidare.

Omfånget kan alltså påverka frågan om jordbruksfastigheten anses lämplig eller inte. I 3 kap 5 § hittar du ytterligare förutsättningar för en jordbruksfastighet. Även där spelar fastighetens storlek in i fråga huruvida den anses lämplig eller inte. Det saknas generella riktlinjer för hur stor en jordbruksfastighet måste vara utan bedömningen får göras i enskilda fall. Det är då lantmäteriet som gör lämplighetsprövningen.

En eventuell riktlinje kan vara 2 hektar. Jordbruksverket gjorde en strukturundersökning år 2013 där företag som hade 2 hektar mark tilläts vara med. Detta kan tyda på att i vart fall 2 hektar skulle kunna anses vara en lämplig storlek.

Hoppas att jag kunde hjälpa dig att få några svar! Har du ytterligare funderingar råder jag dig att ta kontakt med lantmäteriet!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?