Hur stor får en julgåva till kund vara utan att uppfattas som en muta?

2017-11-29 i Övrigt
FRÅGA
Hej Lawline,Inför julen så dyker den återkommande frågan upp avseende julgåva till kunder. Vilken valör är okey ge utan att det uppfattas som muta?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En julgåva till en kund är som huvudregel inte avdragsgill skattemässigt, med undantag för reklamgåvor av ett förhållandevis obetydligt värde samt om gåvorna ges i samband med representation med max 180 kronor exklusive moms.

Om man vill ge en gåva till någon som bedriver myndighetsutövning skriver Institutet mot mutor i den s.k. Näringslivskoden att dessa är helt otillåtna.

För en julgåva till en person som jobbar inom den offentliga sektorn gäller enligt Institutet för mutor att särskild restriktivitet ska iakttas. Vill man ge en julgåva till en person inom den privata sektorn verkar dock reglerna vara mindre hårda – men inte heller helt klara. Det finns ingen bestämd övre beloppsgräns och Institutet för mutor skriver att "högre belopp kan accepteras än de som gäller för offentlig sektor". De skriver att öppenhet och måttfullhet ska iakttas samt att förmånen inte ska anses vara sådan att den är beteendepåverkande, dvs. att den påverkar eller riskerar att påverka personens sätt att utföra sitt arbete eller beslut som denne tar inom arbetet.

Det är alltid bra att kolla upp vad kundens arbetsgivare accepterar. Har arbetsgivaren en låg beloppsgräns så gäller denna. Det kommer annars bli svårt att argumentera för att det inte handlar om en muta.

Jag skulle råda dig att inte ge bort någonting som är för dyrt och lyxigt, inte ge någonting alls till myndighetspersoner och att ta reda på vad kundens arbetsgivare har för policy kring gåvor.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97613)