Hur stor chans är det att man blir dömd om man är häktad på sannolika skäl?

2021-01-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, om en person häktas på sannolika skäl för mord och grov skadegörelse, hur stor chans att bli frigiven eller att det visar sig att personen döms oskyldig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret på din fråga är att det inte riktigt går att säga. Tyvärr hittar jag ingen statistik om detta. Jag kommer däremot att berätta lite om de olika beviskraven som finns vilket kan sätta "häktad på sannolika skäl" i perspektiv mot de andra beviskraven som finns.

Beviskrav
För att en person häktas krävs det ett beviskrav. Dessa kan beskrivas som en sannolikhetsskala för huruvida en person har begått brott. Jag kommer att ta upp en väldigt enkel sannolikhetsskala (0-100%) för att illustrera skillnaden mellan de olika beviskraven och på så vis visa hur hög misstankegraden är. Jag vill däremot påminna om att detta är väldigt grova uppskattningar och inte behöver spegla den verkliga misstankegraden i ditt fall.

När en person är misstänkt för brott kan beskriva misstankegraden som en skala. Vi börjar med den lägsta misstankegraden och går uppåt.

Man kan misstänkas för brott (23 kap. 9 § Rättegångsbalken, RB). Detta är den lägsta misstankegraden som är riktad mot person och flera personer samtidigt kan uppnå denna misstankegrad för ett brott som troligtvis begåtts av en person. Förenklat kan man säga att polisen kan ha flera misstänkta. Sannolikhetsskalan för att personen har begått brott kan sägas vara 15-20%.
Därefter kan man bli skäligen misstänkt (23 kap. 18§ RB). Utredningen riktar in sig mot en viss person och det ska röra sig om konkreta, objektiva och underbyggda omständigheter som talar för att just den misstänkta personen har begått brottet. Här kan vissa tvångsmedel användas exempelvis häktning (24 kap. 3 § RB). Sannolikhetsskalan här för att personen har begått brottet är över 51%.

Sedan kan man på sannolika skäl bli misstänkt (24 kap. 1 § RB). Här ska bevisning och liknande tala mer för att man är skyldig än oskyldig. Denna misstankegrad krävs framförallt för häktning. Graden av misstanke kan dock variera från fall till fall men grovt uppskattat kan man säga att sannolikhetsgraden för att personen har begått brottet är ca 75%.

För att kunna åtalas behöver man på tillräckliga skäl vara misstänkt (23 kap. 2 § RB). Det här innebär att en åklagare tycker sig kunna få en fällande dom om det leder till rättegång. Som ovan kan graden av misstanke variera från fall till fall men man kan uppskatta sannolikhetsgraden som ca 80-90%. Däremot för att få en fällande dom behöver man alltid uppnå kravet "ställt utom rimligt tvivel". Detta kan beskrivas som att det inte kan finnas någon alternativ lösning till händelseförloppet än det som beskrivs av åklagaren, dvs att personen som står åtalad har begått brottet och det finns inget som talar för något annat händelseförlopp.

Din fråga
Det jag beskrivit ovan innebär att en person som häktats på sannolika skäl för mord och grov skadegörelse befinner sig i steg 3. Sålänge åtal inte väcks innebär det fortfarande att det inte är säkert hur utgången blir. Och även om åtal väcks behöver åklagaren bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att personen begått brottet. Det finns alltså fortfarande chans att personen blir frisläppt alternativt friad i domstol. Sannolikheten för det beror på vilken bevisning som finns i just detta fall.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96583)