Hur stor blir min semesterersättning?

FRÅGA
Jag undrar om min arbetsgivare har gjort rätt när det gäller min semester uträkning.Jag har varit föräldraledig från (september-2017 till september 2018.)Önskar ta ut semester nu och får veta att min snitt sysselsättningsgrad är 56% stämmer detta?Jag har fått 15 betalda dagar och 10 obetalda dagar har varit anställd sedan många år.April-2018 – september-2018 var jag föräldraledig EJ Semestergrundad frånvaro.Oktober-2018 arbeta igen 100%.November-2018 var arbetstiden 95%December-2018 var arbetstiden 95%Januari-2019 var arbetstiden 95 %Februari-2019 var arbetstiden 95 %Mars-2019 var arbetstiden 95 %*Räknas väl under perioden 1/4 - 18 till 31/3 -19Hur ska det sedan räknas vad blir den totala semesterersättningen?/På förhand tack.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om semesterersättning blir semesterlagen (SemL) tillämplig. Viktigt att komma ihåg är att SemL är semidispositiv, vilket innebär att i vissa fall kan kollektivavtal gälla istället för lagen.

Semesterår

Precis som du säger så räknas semesteråret mellan 1 april till 31 mars nästa år, se 3 § SemL. Som arbetstagare har du rätt till 25 semesterdagar varje år. Om du har tjänat in semesterersättning ska du få detta under semestern.

Hur många dagar betald semester har du rätt till?

Antalet betalda dagar räknas ut genom att ta antalet dagar du varit anställd hos företaget under året minus de dagar du varit frånvarande från arbetet utan lön, se 7 § SemL. Frånvaro som semesterledighet eller arbetsfria dagar (som t.ex: helger) eller annan ledighet som är semesterlönegrundande ska dock inte räknas bort, se 7 § SemL. Sedan ska detta tal delas med 365, sedan multipliceras med 25 och avrundas uppåt till närmaste heltal.

Eftersom du har varit anställd hos företaget länge är din totala anställningstid 365 dagar. Från detta ska sedan din frånvaro som inte är semesterlönegrundande dras av. Detta borde vara 183 dagar om du varit helt frånvarande i 6 månader. Föräldraledigheten räknas som semesterlönegrundande frånvaro i den mån som anges i 17a § SemL. Eftersom du säger att din föräldraledighet inte var semestergrundande förutsätter jag dock att så är fallet. I sådana fall har du 183 dagars som ska dras av från 365, d.v.s. 365-183=182. Sedan ska 182 delas på 365, d.v.s. 182/365=0,499. 0.499 ska sedan multipliceras med 25, d.v.s. 0,499*25=12,466. 12,466 avrundas sedan uppåt till 13. Enligt denna uträkning har du alltså rätt till 13 betalda semesterdagar.

Då jag inte har dina lönespecifikationer eller vet precis när du arbetat kan jag inte göra en exakt uträkning och det är antagligen därför det skiljer två dagar mot vad du faktiskt fått. Snitt sysselsättningsgrad är inget som specifikt används för att räkna ut semesterdagar, utan 56% är antagligen något som din arbetsgivare räknat ut själv.

Hur stor blir semesterlönen

Hur mycket semesterlön du får räknas ut enligt procentregeln i 16b § SemL. Lönen räknas ut genom att ta din sammanlagda inkomst året innan semesteråret. Här räknas inte semesterlön eller övriga löneförmåner in. Sedan tar man 12% av detta och delar på antalet semesterdagar för att få fram hur stor semesterlönen blir per dag.

Eftersom jag inte vet hur mycket du tjänat kan jag inte räkna ut hur stor din semesterersättning blir, men det blir alltså 12% av din totala lön under året innan semesteråret.

Sammanfattning

Eftersom jag inte har dina lönespecifikationer, eller vet precis hur mycket du jobbat kan jag inte göra några exakta uträkningar. Utifrån den informationen jag fått låter det dock som att 15 betalda semesterdagar kan stämma. Om din snitt sysselsättningsgrad stämmer kan jag inte svara på men det spelar inte heller någon roll för uträkningen. Semesterlönen du har rätt till blir sedan 12% av din sammanlagda inkomst året innan semesteråret. Denna summa delas sedan på dina 15 betalda semesterdagar för att veta hur mycket du får per dag.

Beroende på vilket kollektivavtal din arbetsplats har är det möjligt att vissa andra regler gäller. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att höra av dig till ditt fack för att kolla med de vad som gäller. Om du skulle ha ytterligare frågor eller funderingar eller behöva en jurist som tittar närmare på något kan du höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (301)
2020-05-30 Fråga om när semesterersättning ska betalas ut vid anställningens upphörande
2020-05-26 Har man som säsongsanställd rätt till semesterersättning?
2020-05-05 Rätt att ändra semesterdagar
2020-05-04 Ändring av semesterutbetalning

Alla besvarade frågor (80487)