Hur stor andel i det samägda godset tillkommer ägarna?

2021-06-11 i Samägandeavtal
FRÅGA
HejMin fru och jag är gifta sedan 17 år och skall nu sälja vårt hus. Min fru gick in med 350 000kr för handpenning och lagfarter. Hur kommer fördelningen av eventuell vinst på huset fördelas? Kommer hon få de 350 000 hon gick in med och sedan hälften av det som är kvar på vinsten av huset???
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varje make äger och förvaltar över sin egendom (1 kap. 3 § ÄktB). Är två ägare av en fastighet (s.k. samägare) har ägarna rätt till en viss lott i godset. Lotterna är lika stora, om inget annat förhållande kan visas (1 § lag om samäganderätt). Utgångspunkten är alltså att ni ska dela lika på vinsten om ni båda är ägare av fastigheten. Ena maken kan dock ha rätt till en större summa om det kan visas att denne t.ex. bidragit med mer pengar vid förvärvet. Om det till exempel kan visas att ena maken betalat 2/3 av priset vid förvärvet, har denne också rätt till 2/3 av vinsten. Det kan dock vara svårt att i praktiken fastställa vad var och en av parterna har tillskjutit till förvärvet, i synnerhet om husköpet ägde rum långt tillbaka i tiden. I sådana fall gäller presumtionen om att ägarna har rätt till hälften av värdet.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (614)
2021-12-01 Måste samägare köpa ut en på begäran?
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?
2021-11-23 Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?
2021-11-16 Vem betalar hundens veterinärkostnader när vi separerat?

Alla besvarade frågor (97635)