Hur ställs myndighetsutövning i relation till varandra?

Hur ställs myndighetsutövning i relation till varandra?

Är det t.ex. tillåtet för Migrationsverket att bedöma en identitetshandling som oriktig när Skatteverket redan bedömt den som styrkt (till och med fastställd)?

Finns det inte generella regler för hur beslut ska utformas och måste inte de statliga myndigheterna vara konsekventa i sitt beslutsfattande?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Förvaltningens självständighet

Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag (12 kap. 2 § Regeringsformen).

Paragrafen markerar myndigheters självständiga karaktär. I ett ärende som rör myndighetsutövning mot bl.a. enskilda är en förvaltningsmyndighet skyldig att besluta självständigt och på eget ansvar och får inte ta order av överordnade myndigheter eller andra offentliga organ. Det innebär alltså att en myndighet inte är bunden av ett beslut som fattas en annan myndighet.


Samverkansskyldighet

Det finns såklart generella regler som gäller för förvaltningsmyndigheter. Sådana regler finns i förvaltningslagen (FL). Enligt lagen ska en myndighet samverka med andra myndigheter och ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter (8 § FL). Myndigheter har alltså en skyldighet att samverka med andra myndigheter för att underlätta beslutsprocessen. Det innebär dock inte att myndigheten är bunden av en annan myndighets beslut.


Sammanfattning

Som framgår ovan så är myndigheter som huvudregel självständiga. De har skyldighet att samverka med varandra men de är fortfarande självständiga. Ett beslut fattas av en myndighet kan vara ett underlag för ett annat beslut hos en annan myndighet, men inte ett bindande sådant. Det är därför möjligt att olika myndigheter fattar olika beslut rörande samma fråga.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000