Hur specifik måste man vara i ett äktenskapsförord

FRÅGA
Hej,jag vill upprätta ett äktenskapsförord avseende min bostadsrätt och hus.min bostadsrätt äger jag sedan 1994 och mitt hus sedan 2015.jag gifte mig 2016.Räcker det med att skriva att dessa skall vara min enskilda egendom vid händelse av skilsmässa eller dödsfall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Mycket riktigt så kan makar förordna så att hela eller av deras egendom ska vara enskild egendom genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av bägge makar, registrering sker hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Det finns ingen specifik formulering som måste användas för att äktenskapsförordet ska bli giltigt mer än att det ska anges vilken egendom som ska vara enskild. Är man inte tillräckligt specifik så riskerar äktenskapsförordet att bli ogiltigt i de delar som är för vagt formulerade. Man måste tydligt peka ut vilken egendom man avser att göra enskild. Formuleringar i stil med "All egendom i garaget och på X persons bankkonton ska vara X persons enskilda egendom" eller "Samtliga mina fastigheter" är exempel på formuleringar som skulle underkännas på grund av att de är för ospecifika. Däremot kan man skriva "150 000 sek på bankkonto 0000-00000 i bank X ska vara Y persons enskilda egendom" eller "Fastighet 1:23 på Sverigegatan 10 ska vara X persons enskilda egendom".

Utöver det sagda så finns som sagt inga andra formaliakrav. Så länge du noggrant pekar ut vilken bostadsrätt och vilken fastighet som du vill göra enskild så ska det alltså inte vara några problem att göra din egendom enskild.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1059)
2020-02-28 Fråga om registrering av utländskt äktenskap i Sverige
2020-02-27 Fråga om tolkning av äktenskapsförord
2020-02-19 Behöver jag ange belopp på konton i äktenskapsförord?
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (77530)