Hur specifik behöver en uppsägning av hyresavtal vara?

https://lagen.nu/1970:994#K12P8S1Jag har ingått ett hyresavtal där jag avsatt mig besittningsskyddet vid en en specifik omständighet. Det står i avtalet att en viss fastighet ska genomgå en större ombyggnad med behov av att evakuera samtliga hyresgäster, och slutligen "I samband med den ombyggnationen kommer därför den aktuella lägenheten i <fastighet där jag bor> att behövas tas i anspråk som evakueringsbostad."

Alltså är det tydligt beskrivet att de får säga upp mig för att använda lägenheten som evakueringsbostad vid ombyggnad av en specifik fastighet. Min fråga är då hur specifik måste hyresvärden vara vid uppsägningen?

Jag mottog en uppsägning där det enbart står beskrivet "Då hyresvärden nu behöver ta lägenheten i anspråk sägs härmed hyresavtalet upp". I uppsägningen står det alltså inte alls tydligt att avtalet sägs upp enligt överenskommelsen. Det står inte alls varför lägenheten behöver tas i anspråk. Är detta tillräckligt specifikt för att säga upp avtalet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret finner vi i Jordabalkens (JB) 12e kapitel, även kallat hyreslagen.

Till att börja med ska vi definiera de två begreppen hyresförhållande och hyrestid. Hyresförhållande är den sammanlagda tid som lägenheten har upplåtits till hyresgästen medan hyrestiden är den tid som framgår av hyresavtalet. Hyrestiden kan således vara 2 veckor men har hyresavtalet förlängts 3 gånger är hyresförhållandet 6 veckor.

I 12:8 1 st JB står det att en uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än 3 månader samt att uppsägningen ska delges hyresgästen. Enligt praxis ska uppsägningen även ske vid rätt tidpunkt samt innehålla en riktig viljeförklaring. I det avtal som du skrev på där du avsatte dig rätten till besittningsskydd står det tydligt att lägenheten ska användas som evakueringsbostad under tiden för ombyggnation. Att hyresvärden, när ombyggnation väl ska ske, meddelar att lägenheten nu ska tas i anspråk bör nog ses som en korrekt uppsägning. Den är skriftlig och delgiven dig och rekvisiten i 12:8 JB är därmed uppfyllda. Någon vidare specifikation från hyresvärden behövs inte.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”