Hur söker man skadestånd vid hundbett?

FRÅGA
Hur söker man skadestånd vid hundbett
SVAR

Hej och välkommen till Lawline!

En hundägare har ett strikt ansvar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, vilket innebär att ägaren har ett skadeståndsansvar oavsett om en skada skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Den skadelidande har exempelvis rätt till kostnader för vård, förstörda kläder och förlorad inkomst under en sjukskrivning. Dessutom har den skadelidande även rätt att få ersättning för så kallad ideell skada. Med ideell skada menas ersättning för sveda och värk, men och ärr.

Det finns två sätt att begär skadeståndet på. Det ena alternativet är att tala direkt med hundägaren och begära skadestånd från denne. Denne kan då kontakta sitt försäkringsbolag och genom sin försäkring betala ut skadeståndet till dig.

Om det skulle vara så att hundägaren vägrar betala dig eller om ni är oense om summan m.m. så är andra alternativet att skicka in en stämningsansökan till närmaste tingsrätt länk. Det kostar dig 900 kr om ditt skadeståndsanspråk är mindre än 23 250 kr, som du kan begära ersättning för i din stämningsansökan. Om anspråket är mer än 23 250 kr kostar ansökningsavgiften 2800 kr. Om du skulle förlora tvisten får du inte ersättning för ansökningsavgiften. I en rättegång kommer du behöva bevisa skadan genom t.ex. bild på hundbettet, sjukjournal, läkarbesök etc.

Sammanfattningsvis är det mest effektiva om ni kan göra upp skadeståndet er emellan. Annars är stämningsansökan ett annat alternativ.

Återkom gärna vid ytterligare frågor,

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (213)
2021-02-28 Skadestånd vid åtalsunderlåtelse
2021-02-27 Hur kan man få ersättning från en person som orsakat skadegörelse?
2021-02-25 Ersättning för patientskada
2021-01-31 Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom som skadas

Alla besvarade frågor (92184)