Hur söker man ersättning för en patientskada?

FRÅGA
Hej, Var ska man vända sig ifall läkare gjort fel i sitt jobb och man vill ha skadestånd? Enligt IVO utreder de inte fall som är mer än två år och inte heller prövar om någon kan få skadestånd. Vem ansvarar för detta och vem kan utreda även äldre fall?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vart man kan vända sig som patient för att kräva skadestånd när en läkare har begått fel i tjänsten samt hur det ser ut med tidsgränser för en sådan anmälan. Jag utgår ifrån att det har uppstått en patientskada och att det är denna du vill söka ersättning för.

Om patientförsäkringen

Alla vårdgivare, privata som offentliga, är skyldiga att ha en patientförsäkring och de flesta vårdgivare är försäkrade.

Regionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Skadeärenden hanteras av Löf som utreder skador, fattar beslut och lämnar ersättning. Patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. En skada måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring.

För att anmäla en patientskada går du in på www.lof.se där du sedan kan följa ärendet digitalt. Det går även bra att ladda ner en blankett på från hemsidan eller få den hemskickad. I din anmälan är det viktigt att du är tydlig med vilken personskada du tycker att vården har orsakat.

Om vårdgivaren inte har tecknat patientförsäkring

Om du skadas hos en vårdgivare som inte har tecknat patientförsäkring kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Då kan patientförsäkringsföreningen (PFF) gå in och betala ersättningen. Skadeanmälan ska då fyllas i och skickas till PFF. Se www.pff.se/patient för mer info om hur du går tillväga.

Detta gäller om anmälningstiden

Anmälningstiden varierar beroende på när skadan skedde. För skador som du fått före den 1 januari 2015 gäller att anmälan måste göras inom tre år från det att du fick veta att du kunde göra en anmälan. Som längst har du tio år räknat från skadetillfället på dig att göra en anmälan.

Om skadan har skett efter den 31 december 2014 kan du alltid anmäla den inom tio år från skadetillfället.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan procedurerna för att begära skadestånd skilja sig åt beroende på om din vårdgivare är försäkrad eller inte. Min rekommendation till dig är att i första hand ta reda på om din vårdgivare har tecknat en patientförsäkring. Om det finns en patientförsäkring som har tecknats hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ska anmälan göras hos dem. Om vårdgivaren inte har tecknat en patientförsäkring kan patientförsäkringsföreningen betala ut eventuell ersättning enligt patientskadelagen. Då ska skadeanmälan skickas till dem. Anmälningstiden varierar beroende på när skadan skett. För skador som uppstått före den 1 januari 2015 ska anmälan göras inom tre år från att du fick kännedom om att du kan anmäla skadan, eller inom tio år från skadetillfället. Om skadan skett efter den 31 december 2014 har du tio år från skadetillfället på dig att göra en anmälan.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (96510)