Hur skyddar man en nyttjanderätt på annans fastighet eller tomträtt mot eventuella nya köpare?

2017-11-10 i Fastighet
FRÅGA
Vi har gemensamt med grannen byggt en bastu på grannens tomt som vi båda nyttjar. Men vi skulle vilja skriva något för att skydda oss om grannen skulle sälja, så att vi inte mister rätten att nyttja bastun som vi investerat både pengar och tid i.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar i mitt svar att ni är överens med grannen om att ni ska få skydda er rätt att nyttja bastun. Jag antar dessutom att er granne är antingen fastighets- eller tomträttsägare av den yta som bastun står på.

Jag kommer att dela upp mitt svar i två steg som ni bör följa.

Det första steget är att upprätta ett skriftligt avtal om nyttjande av bastun. Ni bör alltså upprätta ett avtal som ni båda skriver under, med innehåll att ni fritt ska få nyttja bastun så länge ni bor där. Ett så kallat nyttjanderättsavtal. Jag har i slutet skrivit vad detta avtal bör innehålla utifrån lantmäteriets krav.

Det andra steget för att nyttjanderätten ska vara helt säkrad i det fall att grannen flyttar är att skriva in nyttjanderätten i fastighetsregistret.

För att få avtalet inskrivet i fastighetsregistret måste ni skicka in nyttjanderättsavtalet till lantmäterimyndigheten. Jag har här bifogat en länk till lantmäteriets hemsida. På webbsidan som jag länkat finns en ruta där det står: "Jag vill skriva in ett servitut- eller nyttjanderättsavtal i en fastighet eller tomträtt". Om ni klickar på den rutan finns den information som ni behöver för att få nyttjanderättsavtalet inskrivet.

Detta är vad avtalet måste innehålla (taget från lantmäteriets hemsida):

1. Fastighetens fullständiga beteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1)

2. Det ska tydligt framgå vem som har nyttjanderätten och vad man har rätt att använda på den upplåtande fastigheten, till exempel rätt att använda bostaden eller ett område.
3. Nyttjanderättsavtalet måste vara undertecknat av båda parter.

Har ni slutligen ett skriftligt avtal som genom ansökan blivit inskrivet i fastighetsregistret så är er nyttjanderätt skyddad mot eventuella nya köpare av er grannes fastighet.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp! Tveka inte att kommentera eller ställa fler frågor om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?