Hur skriver man ett samägandeavtal?

2021-04-27 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och min sambo ska köpa en gemensam begagnad bil som hon ska stå som ägare på. Vi ska lägga 50% var på bilens värde. Som jag fattar det så kan inte jag kräva hälften av bilens värde vid eventuell separation eller konflikt eftersom hon står som ägare. Hur går vi tillväga för att skriva på avtal så att vi har lagen på våran sida att värdet ska delas lika vid separation eller försäljning?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bilen är inte samboegendom

Först och främst måste det konstateras att bilen inte är samboegendom och inte ska ingå vid en sambodelning. Vad som är samboegendom framgår av 3 § sambolagen (SamboL), där det stadgas att sambors gemensamma bostad och bohag endast utgör samboegendom. Gällande sambors gemensamma bostad utvecklas begreppet även vidare i 5 § SamboL bland annat där föreskrivs vilken typ av egendom som räknas till bostad o.s.v. I 6 § SamboL definieras det gemensamma bohaget till bl.a. möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre, alltså saker, som är avsett för det gemensamma hemmet. Således är inte bilen samboegendom, vilket även har sitt stöd i förarbetet till sambolagen enligt prop. 2002/03:80 s. 30 ff.

Ni äger bilen genom samägande

Bilen kommer ni istället att äga genom samägande. Om ni inte skriver ett avtal tillsammans så kommer samäganderättslagen (1904:48 s.1) att träda in. Med anledning av att ni planerar att köpa bilen gemensamt och dela på denna så är det dock mer passande att skriva ett samägandeavtal för att undvika framtida konflikter. Det är bra att det finns ett bevis på hur stor del du är ägare, eftersom endast din sambo kommer stå på avtalet. På så sätt kan ni se till att bilen fördelas rättvist vid eventuell separation.

Innehållet i ett samägandeavtal

Viktig information som avtalet bör ta upp är bland annat:

- Hur stor andel vardera part äger (alltså 50/50)

- Hur ni ska fördela det ekonomiska ansvaret (vem ska stå för vilka kostnader och hur betalar ni o.s.v.)

- Hur ska egendomen användas? (Vem ska använda den och hur mycket o.s.v?)

- Hur ska egendomen förvaltas? (Hur ska reparation och underhåll av bilen ske?)

- Hur ska samägandet upphöra och vad ska gälla när ni vill sälja bilen?

Avtalet behöver även undertecknas av er, samt att avtalet ska innehålla era personuppgifter. Datum behöver även finnas med.

Råd och rekommendationer

Eftersom det kan vara besvärligt att teckna ett sådant avtal så rekommenderar jag dig att boka tid med någon av våra kompetenta jurister här på Lawline. Länk hittar du här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (96519)