Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?

2020-09-12 i Servitut
FRÅGA
Hej! Jag har fått en bit mark av min granne. Kan man bara skriva på ett servitut utan myndigheter? Om alla ägare + tex 2 vittnen skriver på.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är ja, det är möjligt. Det finns dock vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Sedan kan man skriva in servitutet i fastighetsregistret hos lantmäteriet om man vill vara extra försiktig och säkerställa att servitutet gäller även mot nya ägare. Vittnen är inget krav för att ett sådant avtal ska vara giltigt.

Det finns två typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut. Ett officialservitut bildas, ändras och upphävs genom en lantmäteriförrättning, alltså genom beslut från en myndighet. Typen avtalsservitut bildas genom ett avtal mellan fastigheternas ägare, vilket du önskar åstadkomma. Ett sådant avtal är ett formalavtal, vilket innebär att det måste uppfylla vissa formkrav. Dessa krav framgår av här " target="_blank">14 kap jordabalken. I avtalet ska fastigheternas fullständiga beteckningar finnas med, exempelvis Gävle Torp 1:1. Det ska framgå tydligt vilken fastighet som upplåter något, vilket är den tjänande fastigheten, och vilken fastighet som är den härskande och då har rätt att använda något. Det är även viktigt att tydligt ange vad ändamålet är med servitutet, exempelvis en rätt att använda en väg. Det är endast krav på att den tjänande fastighetens ägare skriver under avtalet men båda parter får gärna skriva under. Det finns inget krav på att avtalsservitutet måste skrivas in i fastighetsregistret, men det kan vara bra om det ska gälla mot nya ägare och inte upphöra om ägaren överlåter fastigheten. Om man vill ansöka om inskrivning kan man fylla i en blankett på lantmäteriets hemsida. Här är blanketten. Ansökan ska innehålla blanketten och servitutsavtalet i original, sedan är det även bra om man skickar med en karta eller skiss över fastigheten där det framgår var den aktuella rättigheten befinner sig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (281)
2021-04-02 Hur ändras ett officialservitut och vem står för underhåll av väg som belastas av servitut?
2021-03-31 Hur ska mitt servitut tolkas?
2021-03-28 Vem är skyldig att underhålla en väg som omfattas av servitut?
2021-03-18 Om officialservitut på förfallen brygga

Alla besvarade frågor (91063)