FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut12/09/2020

Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?

Hej! Jag har fått en bit mark av min granne. Kan man bara skriva på ett servitut utan myndigheter? Om alla ägare + tex 2 vittnen skriver på.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är ja, det är möjligt. Det finns dock vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Sedan kan man skriva in servitutet i fastighetsregistret hos lantmäteriet om man vill vara extra försiktig och säkerställa att servitutet gäller även mot nya ägare. Vittnen är inget krav för att ett sådant avtal ska vara giltigt.

Det finns två typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut. Ett officialservitut bildas, ändras och upphävs genom en lantmäteriförrättning, alltså genom beslut från en myndighet. Typen avtalsservitut bildas genom ett avtal mellan fastigheternas ägare, vilket du önskar åstadkomma. Ett sådant avtal är ett formalavtal, vilket innebär att det måste uppfylla vissa formkrav. Dessa krav framgår av 14 kap jordabalken. I avtalet ska fastigheternas fullständiga beteckningar finnas med, exempelvis Gävle Torp 1:1. Det ska framgå tydligt vilken fastighet som upplåter något, vilket är den tjänande fastigheten, och vilken fastighet som är den härskande och då har rätt att använda något. Det är även viktigt att tydligt ange vad ändamålet är med servitutet, exempelvis en rätt att använda en väg. Det är endast krav på att den tjänande fastighetens ägare skriver under avtalet men båda parter får gärna skriva under. Det finns inget krav på att avtalsservitutet måste skrivas in i fastighetsregistret, men det kan vara bra om det ska gälla mot nya ägare och inte upphöra om ägaren överlåter fastigheten. Om man vill ansöka om inskrivning kan man fylla i en blankett på lantmäteriets hemsida. Här är blanketten. Ansökan ska innehålla blanketten och servitutsavtalet i original, sedan är det även bra om man skickar med en karta eller skiss över fastigheten där det framgår var den aktuella rättigheten befinner sig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsningLisa OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000