Hur skriver man en stämningsansökan och måste man anlita ett ombud?

FRÅGA
Hej jag undrar hur man skriver en stämningsansökan? Behöver man i sådana fall ha med ett ombud?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett tvistemål som består av två parter; kärande (den som väcker åtal) och svarande (din motpart). I stämningsansökan ska du först och främst ange vad du yrkar. Ett yrkande kan till exempel vara: "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge x kr.". Grunden förklarar varför du rättsligt sett har rätt till det som yrkas. Det bör även anges sakomständigheter, vilket är sådant som du anser att har inträffat och kan bestå i en beskrivning av händelseförloppet.

Till stämningsansökan bör du även bifoga bevisning som styrker dina påståenden. Bevisningen kan vara såväl muntlig (till exempel vittnen) som skriftlig (fotografier, utlåtanden, fakturor för att styrka kostnader m.m.). Utgångspunkten är att det är den som påstår något som har bevisbördan för det.

För en förenklad form av stämningsansökan kan du ladda ned en ansökan via Sveriges domstolars hemsida. Det kan dock vara svårt att skriva en stämningsansökan korrekt själv. Du är inte tvungen att ha ett ombud, det kan däremot vara en god idé att ha det om du inte är juridiskt bevandrad.

Om du vill ha hjälp av en jurist som skriver stämningsansökan och företräder dig är du varmt välkommen att återkomma till oss här.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (206)
2020-12-28 Möjlighet att stämma andra personer
2020-11-30 Vem blir betalningsskyldig?
2020-09-26 Skadeståndsansvar vid indraget körkort
2020-09-12 Hur får man skadestånd när gärningspersonen är under 15 år?

Alla besvarade frågor (88291)