Hur skriver man en stämningsansökan?

FRÅGA
Hej,Jag ska skriva en stämningsansökan kring en misshandel och har lite frågor. Bakgrunden till yrkandet är att två personer bröt sig in i mitt och mina 2 kompisars rum och därefter fick jag ett hårt slag i ansiktet. Personen som slog är dessutom en erfaren boxare. Vad kan jag skriva på yrkande samt önskemål om handläggning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett tvistemål som består av två parter; kärande (den som väcker åtal) och svarande (din motpart). I stämningsansökan ska du först och främst ange vad du yrkar. Ett yrkande kan till exempel vara: "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge x kr.". Grunden förklarar varför du rättsligt sett har rätt till det som yrkas. Det bör även anges sakomständigheter, vilket är sådant som du anser att har inträffat och kan bestå i en beskrivning av händelseförloppet. I yrkandet ska man kort och koncist ange vad man vill att domstolen ska meddela för domslut. Du ska alltså i yrkandet ange vad du vill att domaren ska meddela för dom.

Till stämningsansökan bör du även bifoga bevisning som styrker dina påståenden. Bevisningen kan vara såväl muntlig (till exempel vittnen) som skriftlig (fotografier, utlåtanden, fakturor för att styrka kostnader m.m.). Utgångspunkten är att det är den som påstår något som har bevisbördan för det.

Om du behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå här. På så sätt kan du få hjälp med att upprätta hela stämningsansökan och att vi företräder dig om du vill.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (213)
2021-02-28 Skadestånd vid åtalsunderlåtelse
2021-02-27 Hur kan man få ersättning från en person som orsakat skadegörelse?
2021-02-25 Ersättning för patientskada
2021-01-31 Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom som skadas

Alla besvarade frågor (89990)