Hur skriver man en fullmakt?

2021-01-29 i Formkrav
FRÅGA
Hej!Jag vill veta hur man skriver en enkel fullmakt, för att kunna hjälpa min son med vissa saker, ex hjälp med att kunna närvara vid möten ex med AF, Försäkringakassan och A-kassan.Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om fullmakt hittar du i 2 kap. avtalslagen (AvtL). En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktige) kompetens att sluta avtal och företa rättshandlingar för någon annans räkning (fullmaktsgivaren). Denna kompetens kan begränsas både i omfattning och tid. Huvudmannen blir alltså direkt bunden av de rättshandlingar som fullmäktigen företar gentemot tredje man (jfr 10 § AvtL).

Fullmaktens giltighet och innehåll

Det finns inget lagstadgat formkrav vid upprättandet av en fullmakt (undantag vid köp av fast egendom). En fullmakt kan därmed vara både skriftlig och muntlig. Ur bevishänseende är dock en skriftlig fullmakt att föredra. Det bör framgå av fullmakten vem fullmakten är ställd till, vilken handling fullmakten omfattar och underskrift med datum.

Exempel på en fullmakt

Vid upprättandet av en fullmakt kan du använda dig av följande exempel:

"Härmed ger jag, (din sons namn), min mor, (ditt namn och personnummer), fullmakt att i mitt ställe interagera med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och A-kassan. Det innefattar befogenhet att begära ut handlingar och utfå information ifrån samt diskutera mina ärenden med samtliga angivna myndigheter. Den här fullmakten är giltig till (datum)."

Din sons underskrift, namn, personnummer och dagens datum.

Ett tips är att besöka respektive myndighets hemsida då det kan förekomma att de tillhandahåller blanketter på fullmakter. Du finner exempelvis Försäkringskassans fullmakt här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (178)
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?
2021-08-12 Fullmakts giltighet och underskrifter

Alla besvarade frågor (96583)