Hur skriver jag ett äktenskapsförord när jag inte vill blanda min enskilda egendom med giftorättsgodset?

FRÅGA
Min blivande make och jag ska skriva äktenskapsförord. Jag har olika bankkonton/banktillgodhavanden och liv- och kapitalförsäkringar som jag vill ska vara min enskilda egendom. Jag kommer dessutom att ibland ändra dem. Jag undrar nu hur jag ska kunna märka ut kontona så de forfarande utgör min enskilda egendom och inte blandas med giftorättsgodset. Vad händer med pengar som inte är specificerade på konton. Min blivande make har en lägenhet som han ska sälja och de pengarna kommer att placeras på konton och försäkringar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är ett äktenskapsförord?
Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. I svensk rätt är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet och att man därför får avtala om nästan vad som helst så länge det inte bryter mot lag eller bryter mot grundläggande moral och etik. Enligt 7:1 Äktenskapsbalken (ÄktB) så är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. 7:2 § pt.1 ÄktB stadgar att egendom som angetts som enskild i ett äktenskapsförd är att anse som enskild egendom. Enligt 7 kap 2 § 2 st. så är dock avkastning från enskild egendom giftorättsgods om ni inte väljer att avtala även om det i äktenskapsförordet.

Enligt 7:3 § ÄktB så kan makar eller blivande makar upprätta ett äktenskapsförord där de bestämmer vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Paragrafen stadgar även att ett nytt äktenskapsförord kan ändra ett tidigare. Bankkonton och banktillgodohavanden är sådant som du kan skriva in som enskild i egendom i äktenskapsförordet. Det finns inget undantag till huvudregeln om avtalsfrihet avseende liv- och kapitalförsäkringar.

Vad innebär detta för dig?
Det innebär att ni kan avtala fritt om ifall det ska anses vara enskild egendom. Både pengarna på dina konton, din blivande makes konton, pengarna från försäljningen av lägenheten och diverse försäkringar. Alla tillgångar som inte omnämns i äktenskapsförordet är att anse som giftorättsgods och ospecificerade tillgångar blir därför inte enskild egendom om ni inte avtalar om det. Jag skulle rekommendera att skriva in i äktenskapsförordet att alla tillgångar på vissa konton ska anses vara enskild egendom och att all avkastning från de pengarna som finns där nu kommer att vara enskild egendom. Om ni väljer att placera mer pengar på dessa konton så skulle jag dock rekommendera att skriva ett nytt äktenskapsförord där ni inkluderar de nya summorna för att inte riskera sammanblandning vilket skulle kunna komplicera frågan. Det går även att avtala om att det inte finns någon giftorättsgods och att allt är enskild egendom vilket kanske skulle vara lättare i ert fall.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88120)