FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal02/11/2021

Hur skriva samägandeavtal när en samägare inte vill vara med?

Hej!

Vi är fyra delägare till en sommarstuga.

Något samägandeavtal har aldrig upprättats.

Nu vill tre av oss delägare upprätta ett avtal med den fjärde delägaren motsätter sig det.

Vad finns det för möjligheter att få till stånd ett samägandeavtal?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Ni är fyra personer som tillsammans äger en sommarstuga, utan samägandeavtal. Regler om samäganderätt återfinns i samäganderättslagen.

Tre av er vill upprätta ett samägandeavtal medan den fjärde motsätter sig. I svensk avtalsrätt är det inte möjligt att binda tredje man utan dennes uttryckliga godkännande. Ni kan alltså inte skriva ett samägandeavtal mellan alla fyra.

Ni tre som är beredda att ingå ett samägandeavtal kan dock göra det sinsemellan, dock endast rörande er del av sommarstugan. Ni kan inte på något sätt binda den fjärde personen genom avtalet.

Det ni kan göra är att försöka övertala den fjärde personen att ingå avtalet. Avtalet ni tre eventuellt skriver sinsemellan är ett samägandeavtal rörande er specifika del av sommarstugan, där den fjärde personen står utanför, men fortsätter vara samägare till sommarstugan. Ni kan inte tvinga in den fjärde personen i avtalet.

Martin CarlehedenRådgivare